Aanvullende dienstverlening

Mondial Movers

Mondial Movers heeft als kernactiviteit verhuizen. Daarnaast biedt de verhuisorganisatie nog vele andere aanvullende diensten aan die gerelateerd zijn aan verhuisdiensten.

Facility Warehousing
Opslag, het beheer en distributie van inboedels en bedrijfsinventaris (24 uur per dag online).

In- en uitpak services
Gediplomeerde vakmensen; ruime ervaring met in-, uit- en verpakken van te verhuizen inventaris.

Kunsttransporten
Gediplomeerde Art-Handlers worden ingezet voor het verpakken en vervoer van kunst- en museale objecten.Geschoold in zowel klassieke als moderne kunstuitingen.

ICE-diensten
Aan- en afkoppelen van diverse apparatuur, reinigen van de apparatuur (beeldschermen, toetsenborden, e.d.), uitvoeren van kleine reparaties, patchen van apparatuur, testen van de apparatuur, cablemanagement en ergonomisch advies.

Projectmontage
Het de- en monteren van systeem meubilair, ombouwen van diverse opstellingen, afvoeren overtollig meubilair en het ter beschikking stellen van tijdelijk (huur)meubilair.

Handyman
Verzorgt reparaties aan meubilair, het ophangen van kunst of andersoortige objecten, plaatsen en verplaatsen van systeemwanden, het ophangen van verlichting.

Servicemedewerker
Beschikt over de basiskennis van een facilitaire organisatie en is in staat om voor korte of langere tijd huismeesterwerkzaamheden, logistieke activiteiten, klein technisch onderhoud en gebouwbeheer uit te voeren. Eventuele vervanging bij verlof en/of ziekte is geregeld.Kan als facilitair medewerker zelfstandig op een locatie werken en rapporteren aan het hoofd facilitaire dienst.

Archiefservices
Codering van archieven, transport, het in opslag nemen, beheer, opschonen, afvoeren en vernietigen. Ook het uitleveren van individuele archiefstukken behoort tot deze dienst.

Schoonmaakservices
Bezemschoon en papiervrij opleveren van de te verlaten locaties, het schoon opleveren van het nieuwe pand voordat het personeel hun werkzaamheden op de nieuwe locatie gaan aanvangen.

Zeven- en dertiendagenregeling
Deze service bestaat uit twee componenten.
(1)Binnen 7 dagen is het appartement volledig ontruimd en de inboedel opgeslagen in het Mondial Movers Inboedelhotel. De familie krijgt de gelegenheid om daar de complete inboedel te sorteren. Vervolgens zorgt Mondial Movers voor de verdere afhandeling hiervan.

(2)Binnen 13 dagen na aanmelding is het (zorg)appartement volledig woonklaar want inmiddels heeft Mondial Movers contact gelegd met de nieuwe bewoner(s) en zijn er afspraken gemaakt over de definitieve inrichting van het appartement. Dus binnen zes dagen na het ontruimen van het appartement is deze geschikt om in te wonen. In de derde week kan de woning worden betrokken waarbij Mondial Movers de verhuizing kan verzorgen.

Recycling
Het meubilair dat afgevoerd dient te worden wordt verzameld op een speciale locatie van Mondial Movers. Hier wordt het materiaal gescheiden (metaal, hout, kunststof). Bruikbaar materiaal wordt hergebruikt en al het overige materiaal wordt afgevoerd naar de stort.