Opleiding Servicemedewerker

Mondial Movers

De vraag naar breed inzetbaar uitvoerend personeel neemt toe. Er wordt ook steeds meer verwacht van het personeel. Mondial Movers kent voor haar medewerkers de opleiding Servicemedewerker.

Zij zijn per dagdeel in te huren en vormen derhalve de flexibele schil van uw facilitaire organisatie. Zij opereren zelfstandig en beschikken over de kennis en vaardigheden om direct aan de slag te gaan.

De Servicemedewerker;

 • is het eerste aanspreekpunt voor bewoners, medewerkers en leveranciers als het gaat kleine werkzaamheden of meldingen van storingen (huismeester functie)
 • voert klein technisch onderhoud uit
 • begeleidt service- en storingsmonteurs
 • verzorgt de vergaderservice
 • verzorgt licht schoonmaakwerk (w.o. het verhelpen van storingen die geen uitsluitsel dulden, lekkages, wateroverlast, omgevallen voeding)
 • verzorgt post en lichte repro werkzaamheden
 • houdt toezicht op en het verzorgen, bijhouden en registreren van het “Legionellabeheer”
 • houdt toezicht en controle op het afvalbeheer
 • houdt toezicht op en het verzorgen, bijhouden en registreren van het energiebeheer
 • verzorgt het sleutel- en/of pasbeheer (w.o. uitgifte en inname)
 • voert controles uit op (gebruik van en vrijhouden) toegangs- en nooddeuren
 • voert controles uit op de bewaking van de fysieke veiligheid in en rond de gebouwen
 • signaleert en verhelpt storingen en afwijkingen.

De Servicemedewerker heeft een basiskennis van computers en registreert zijn werkzaamheden in het FMIS. Hij is minimaal 25 jaar of ouder, in het bezit van de Erkende verhuisdiploma’s als ook de diploma’s “Voorman” en “Handyman” en heeft bij Mondial Movers de opleiding tot Zorgverhuizer gevolgd. Hij heeft minimaal 3 jaar als voorman gewerkt en heeft aantoonbare ervaring als Handyman. Zijn klant- en kwaliteitsbesef garanderen een goede omgang met zijn zorgklanten en de cliënten van zijn opdrachtgevers. Hij is integer, heeft aangetoond planmatig te kunnen werken, opereert zelfstandig en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wat zijn opleiding bij Mondial Movers heeft hem geleerd:

 • welke rol de zorgservicemedewerker / wat is een servicedesk / frontoffice / backoffice vervult
 • wat een FMIS is en hoe hij zijn werkzaamheden plant en registreert / gegevensbeheer
 • hoe samen te werken met onderhoudsmonteurs, leveranciers en aannemers
 • wat de facilitaire en huismeestertaken zijn
 • wat HACCP is en hoe om te gaan met legionella beheer
 • bedrijfshulp verlening
 • milieu en duurzaamheid
 • gebouwinstallaties en terreinbeheer
 • reproservice en postdistributie.