Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Mondial Movers

Mondial Movers is een koploper in het maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Al in 2010 ontving Mondial Movers de ISO 26000 Koploperbokaal.

ISO 26000 - MVO koploperbokaal
ISO 26000 – MVO koploperbokaal

MVO is een manier van ondernemen dat gericht is op resultaatgericht ondernemen, maar tevens een balans vindt tussen economische, milieu en maatschappelijke effecten.  Mondial Movers neemt als bedrijf verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. We maken belangrijke keuzes om een balans te bereiken tussen de pijlers  People, Planet en Profit.

Op 8 december 2014 mochten we, uit handen van Staatssecretaris Martin van Rijn en Minister Ronald Plasterk, de Meer dan handen Vrijwilligersprijs 2014 ontvangen wegens het  initiatief om de Stichting De Verhuisfamilie op te richten.

De verhuisorganisatie Mondial Movers heeft op 21 november 2011 de Kristalprijs gewonnen voor Beste MKB-bedrijf 2011. Op donderdag 22 november 2012 heeft Mondial Movers voor de tweede maal de Kristalprijs in ontvangst mogen nemen voor Beste MKB-bedrijf 2012.

Ons gehele managementsysteem wordt overkoepeld door de ISO 26000 richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze richtlijn hebben we in 2009 geïmplementeerd en op 29 juni 2011 heeft Mondial Movers haar handtekening kunnen zetten onder de “Zelfverklaring ISO 26000”. In deze verklaring is vastgelegd dat Mondial Movers verklaart de richtlijnen en principes van de NEN-ISO 26000:2010 toe te passen. Mondial Movers kon, als eerste bedrijf in Nederland, deze zelfverklaring uitgeven omdat zij heeft geparticipeerd in de door NEN geïnitieerde pilot. Al in 2010 ontving Mondial Movers uit handen van de heer Lageweg (directeur MVO Nederland) de bokaal voor het voldoen aan de ISO 26000 normering.