Maatregelen Mondial Movers in verband met coronavirus
Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Keurmerk Sociale Onderneming

Mondial Movers heeft als landelijke verhuisorganisatie het Keurmerk Sociale Onderneming behaald. Hiermee laat ze zien dat sociaal ondernemen verankerd is binnen de gehele organisatie: de 20 aangesloten Mondial-bedrijven hebben namelijk allemaal het certificaat mogen ontvangen in juni 2020. Met de gezamenlijke inzet van de bedrijven heeft Mondial Movers zelfs een maatschappelijk aandeel van 1,6 miljoen euro weten te behalen.

Credits: De Videomakers

Het Keurmerk is een bevestiging van het feit dat Mondial Movers de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties heeft omarmd en dat ze een bijdrage levert aan de realisatie daarvan. De doelstellingen vormen een richtlijn voor hoe de wereld er in 2030 uit moet zien als het gaat om thema’s als armoede, onderwijs en klimaat.

Sustainable Development Goals

Mondial Movers zet zich in voor de realisatie van de volgende vijf Sustainable Development Goals:

Op verschillende manieren dragen wij bij aan het realiseren van deze doelstellingen. Hieronder volgen enkele praktijkvoorbeelden:

Inclusieve arbeidsmarkt: Mondial Movers geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan en zich intern verder te ontwikkelen.

Opleiding: in het kader van social return on investment heeft Mondial Movers de opleiding Verhuismedewerker ontwikkeld. Cursisten worden individueel begeleid en leren het vak in de praktijk, waardoor de kans van slagen groter is.

Duurzaamheid: Mondial Movers is koploper als het gaat om elektrisch verhuizen. In 2011 waren wij het eerste verhuisbedrijf in Nederland met een volledig elektrische verhuiswagen. Sindsdien is het elektrische wagenpark alleen maar verder uitgebreid. Elektrisch verhuizen is mogelijk in diverse regio’s in Nederland.

Milieu: na een verhuizing blijft er veelal meubilair over. Om te voorkomen dat dit weggegooid wordt, zorgt Mondial Movers in samenwerking met lokale goede doelen voor een tweede bestemming. Hierin geven wij zelf, bij onze eigen kantoren, het goede voorbeeld.

Energieopwekkende gevel: mooi voorbeeld van een innovatieve en duurzame ontwikkeling was de onthulling van de eerste energieopwekkende gevel in Nederland bij het kantoor van Mondial Movers in Alblasserdam.

Lokale community: de aangesloten Mondial-bedrijven zetten zich in voor de gemeente / regio waar ze zijn gevestigd. Dit doen ze door het sponsoren van lokale verenigingen, evenementen en andere initiatieven. Daarnaast zijn veel medewerkers actief als vrijwilliger. Dit gebeurt op allerlei vlakken: van vrijwilliger bij de politie tot het geven van gastlessen op scholen of het vervullen van bestuursfuncties bij goede doelen.

Keurmerk Social Ondernemen

Maatschappelijk aandeel

Het bijzondere is dat alle vestigingen van Mondial Movers het Keurmerk Sociale Onderneming hebben behaald. Hiermee is Mondial Movers de eerste landelijke verhuisorganisatie die volledig gecertificeerd is! KSO Nederland heeft berekend dat de 20 Mondial-bedrijven gezamenlijk een maatschappelijk aandeel van maar liefst 1.620.490 miljoen euro hebben gerealiseerd.
Hoe dit wordt berekend? KSO Nederland kijkt hiervoor naar het aantal uren vrijwilligerswerk van de medewerkers, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de hoogte van de sponsoring in geld en middelen.

Het Keurmerk Sociale Onderneming is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het keurmerk werd eerder al uitgereikt aan onder meer Douwe Egberts en DHL.
Om het certificaat te behalen worden bedrijven door een onafhankelijk bureau getoetst. In het geval van Mondial Movers zijn deze audits, in opdracht van KSO Nederland, gedaan door WQM (Wimmer Quality Management).Wat vooral belangrijk is bij dit keurmerk, is dat sociaal ondernemen structureel onderdeel is van de bedrijfsvoering en dat het door directieleden en medewerkers wordt omarmd. Dat maakt het keurmerk zo krachtig: het is een prestatie van het gehele team!

Mondial Movers Foundation

Mondial Movers heeft in 2020 haar eigen Foundation opgericht! De aanleiding hiervoor? Tijdens onze werkzaamheden komen verhuizers dagelijks bij mensen thuis. Zij zien problemen in de samenleving die ontstaan door eenzaamheid en armoede. Mondial Movers vindt het belangrijk om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Daarom hebben we onze eigen stichting opgericht. Inmiddels is deze stichting ook in het bezit van de ANBI-status.

De Mondial Movers Foundation bestaat uit drie pijlers:

• De Speelgoededoelendoos: een speciaal ontworpen verhuisdoos waarmee we speelgoed inzamelen voor kinderen die opgroeien in armoede

• De Verhuisfamilie: ter ondersteuning van mensen die noodgedwongen moeten verhuizen maar niet de financiële middelen en het sociale netwerk hebben om dit zelf te regelen

• Het organiseren van lokale activiteiten om de sociale betrokkenheid te vergroten

Mondial Movers Foundation

Koplopernetwerk MVO Nederland

Mondial Movers is al jaren vooruitstrevend op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en is dan ook deelnemer in het Koplopernetwerk van MVO Nederland, het netwerk van de meest ambitieuze en gedreven ondernemers die de transitie naar de nieuwe economie willen versnellen. Toetreden tot dit netwerk gaat niet zomaar. Ondernemers worden getoetst aan toelatingscriteria als duurzaam leiderschap en maatschappelijke toegevoegde waarde. Mondial Movers is er dan ook trots op om lid te mogen zijn van het Koplopernetwerk van MVO Nederland.

ISO 26000 - MVO koploperbokaal

Mondial Movers is al jaren koploper op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Al in 2010 ontving Mondial Movers de ISO 26000 Koplopersbokaal.

ISO 26000

Movers Mondial Movers heeft, als koploper op het gebied van MVO, de richtlijn ISO 26000 geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Meer informatie over de toepassing van de richtlijn is te vinden in bijgaande documenten: de Zelfverklaring ISO 26000, de onderbouwing en de prioriteringsmatrix.

Zelfverklaring ISO 26000
Onderbouwing
Prioriteringsmatrix