Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sociaal en duurzaam ondernemen zijn belangrijke speerpunten voor Mondial Movers. We zijn dan ook trots om deelnemer te mogen zijn in het Koplopernetwerk van MVO Nederland. Daarnaast heeft onze verhuisorganisatie het Keurmerk Sociale Onderneming verworven.

Visie: Mondial Movers heeft als koploper MVO Nederland een voobeeldfunctie als het meest sociale en duurzame verhuisbedrijf van Nederland.

Missie: als landelijke verhuisorganisatie ontzorgen wij onze klanten met een uitgebalanceerd dienstenpakket dat aansluit op de sociale, inclusieve, circulaire en duurzame behoeftes vanuit de markt.

Keurmerk Sociale en Duurzame Onderneming

Met het Keurmerk Sociale en Duurzame Onderneming laat Mondial Movers zien dat sociaal ondernemen verankerd is binnen de gehele organisatie. De 18 aangesloten Mondial bedrijven hebben namelijk allemaal het certificaat mogen ontvangen in juni 2020. Dat betekent dat Mondial Movers als eerste landelijke verhuisorganisatie in Nederland volledig is gecertificeerd voor het Keurmerk Sociale en Duurzame Onderneming! Om het certificaat te behalen worden bedrijven door een onafhankelijk bureau getoetst. Wat vooral belangrijk is bij dit keurmerk, is dat sociaal ondernemen structureel onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering en dat het door directieleden en medewerkers wordt omarmd. Dat maakt het keurmerk zo krachtig: het is een prestatie van het gehele team.

Credits: De Videomakers

Sustainable Development Goals

Het Keurmerk is een bevestiging van het feit dat Mondial Movers de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties heeft omarmd. De doelstellingen vormen een richtlijn voor hoe de wereld er in 2030 uit moet zien als het gaat om thema’s als armoede, onderwijs en klimaat.

Op verschillende manieren dragen wij bij aan het realiseren van deze vijf doelstellingen. Hieronder volgen enkele praktijkvoorbeelden:

Inclusieve arbeidsmarkt: Mondial Movers geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan en zich intern verder te ontwikkelen.

Opleiding: in het kader van social return on investment heeft Mondial Movers de opleiding Verhuismedewerker ontwikkeld. Cursisten worden individueel begeleid en leren het vak in de praktijk, waardoor de kans van slagen groter is.

Duurzaamheid: Mondial Movers is koploper als het gaat om elektrisch verhuizen. In 2011 waren wij het eerste verhuisbedrijf in Nederland met een volledig elektrische verhuiswagen. Sindsdien is het elektrische wagenpark alleen maar verder uitgebreid. Elektrisch verhuizen is mogelijk in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Ede en Groningen.

Milieu: na een verhuizing blijft er veelal meubilair over. Om te voorkomen dat dit weggegooid wordt, zorgt Mondial Movers in samenwerking met lokale goede doelen voor een tweede bestemming. Hierin geven wij zelf, bij onze eigen kantoren, het goede voorbeeld.

Circulair opslag- en beheersysteem MoBis: Mondial Movers ontwikkelde dit online portaal om klanten te helpen meer inzicht te krijgen in de overtollige inventaris. Het doel is om hergebruik te stimuleren door optimaal inzicht te bieden. Lees meer over MoBis.

Lokale community: de aangesloten Mondial-bedrijven zetten zich in voor de gemeente / regio waar ze zijn gevestigd. Dit doen ze door het sponsoren van lokale verenigingen, evenementen en andere initiatieven. Daarnaast zijn veel medewerkers actief als vrijwilliger. Dit gebeurt op allerlei vlakken: van vrijwilliger bij de politie tot het geven van gastlessen op scholen of het vervullen van bestuursfuncties bij goede doelen.

Mondial Movers Foundation: we zijn bijzonder trots op de oprichting van onze eigen Foundation in 2020. Onze missie is: een samenleving met minder armoede en eenzaamheid in Nederland. Dit doen we onder meer door speelgoed in te zamelen met de unieke Speelgoededoelendoos.

Mondial Movers Foundation

Maatschappelijk aandeel

KSO Nederland heeft berekend dat de Mondial bedrijven gezamenlijk over het jaar 2020 een maatschappelijk aandeel van maar liefst 1.687.427 miljoen euro hebben gerealiseerd. Dit is een groei van ongeveer 60.000 euro ten opzichte van 2019.
Hoe wordt het maatschappelijk aandeel berekend? KSO Nederland kijkt hiervoor naar het aantal uren vrijwilligerswerk van de medewerkers, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de hoogte van de sponsoring in geld en middelen.

Koplopernetwerk MVO Nederland

Mondial Movers is al jaren vooruitstrevend op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en is dan ook deelnemer in het Koplopernetwerk van MVO Nederland, het netwerk van de meest ambitieuze en gedreven ondernemers die de transitie naar de nieuwe economie willen versnellen. Toetreden tot dit netwerk gaat niet zomaar. Ondernemers worden getoetst aan toelatingscriteria als duurzaam leiderschap en maatschappelijke toegevoegde waarde. Mondial Movers is er dan ook trots op om lid te mogen zijn van het Koplopernetwerk van MVO Nederland.

Lees het interview met algemeen directeur Marcel de Waal op de site van MVO Nederland, in het kader van de interviewserie ‘Koploper uitgelicht’.

ISO 26000 - MVO koploperbokaal

Mondial Movers is al jaren koploper op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Al in 2010 ontving Mondial Movers de ISO 26000 Koplopersbokaal.

ISO 26000

Movers Mondial Movers heeft, als koploper op het gebied van MVO, de richtlijn ISO 26000 geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Meer informatie over de toepassing van de richtlijn is te vinden in bijgaande documenten: de Zelfverklaring ISO 26000, de onderbouwing en de prioriteringsmatrix. Bekijk ook het publicatieplatform van de NEN.

Zelfverklaring ISO 26000
Onderbouwing
Prioriteringsmatrix