Privacy Statement

Mondial Movers

Alle gegevens die via onze sites worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die aan Mondial Movers worden verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Als wij persoonsgegevens registreren in onze internetdiensten, dan bieden wij de gebruikers informatie en diensten op maat aan. Onze sites maken wellicht gebruik van “cookies”. Daarmee is het voor op dat moment ons mogelijk om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke gebruiker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Mondial Movers gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Contact opnemen

Indien U nog vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact opnemen met Mondial Movers te Alblasserdam. Voor de adresgegevens verwijzen wij naar onze contactpagina. Met vragen of opmerkingen over onze sites of over uw ervaringen met onze sites of onze dienstverlening kunt u natuurlijk ook contact met ons kantoor opnemen.

Directie Mondial Movers BV te Alblasserdam.