Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Algemene voorwaarden organisaties

Algemene voorwaarden waaronder de werkzaamheden door ons worden uitgevoerd:

Omdat de organisatie een bedrijfsmatige opdrachtgever is , zijn de AVB2009 voorwaarden van toepassing voor alle werkzaamheden.
De AVBV2015, zijn geldig voor al een inventaris in opslag wordt genomen.

Mocht de organisatie een link hebben met een overheidsinstantie, dan overleggen wij graag of genoemde voorwaarden binnen uw beleid passen en zo nodig kunnen andere voorwaarden van toepassing verklaard worden.

Wat is een verhuisovereenkomst:

De overeenkomst van goederenvervoer waarbij de
Erkende Verhuizer zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te
vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten
dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over
de weg.

Meer informatie over de branche kunt u vinden op de website van onze brancheorganisatie.

algemene voorwaarden erkende verhuizers