Jaarverslagen Mondial Movers

Mondial Movers

Hier kunt u de gecombineerde sociaal-economische jaarverslagen van verhuisbedrijf Mondial Movers downloaden.

Verslag 2013 en 2014 (PDF)

Verslag 2012 (PDF)

Verslag 2011 (PDF)

Verslag 2010 (PDF)

Verslag 2009 (PDF)

In haar jaarverslag legt Mondial Movers, de vriendelijke verhuizer, verantwoording af over het gevoerde beleid en de realisatie van haar plannen. Het jaarverslag over de jaren 2013 en 2014 is door ons verhuisbedrijf gecombineerd. Het jaarverslag is ook deze maal weer getoetst aan de GRI-norm voor een gedegen sociaaleconomisch jaarverslag, dat niet alleen het financiële reilen en zeilen van het verhuisbedrijf weergeeft, maar ook juist extra de nadruk legt op de verantwoording op het vlak van de maatschappelijke betrokkenheid.

De verslagen van 2010, 2011 en 2012 zijn beoordeeld in het kader van de Kristalprijs, een beoordeling op transparantie. Dit in het kader van de transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken. de verslagen van 2010 en 2011 zijn als beste van Nederland beoordeeld, waardoor Mondial Movers tweemaal de Award Beste MKB-bedrijf van Nederland mocht ontvangen uit handen van Prins Carlos de Bourbon de Parme.

150707Kristal-Jaarverslag

De Kristal

Prijs voor onderscheidende maatschappelijke verslaggeving

De Kristal is de prijs voor onderscheidende maatschappelijke verslaggeving in Nederland. Deze prijs is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Basis voor de prijs is de Transparantiebenchmark van EZ, een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar maatschappelijke verslaggeving in Nederland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor EZ en de NBA geen modewoord, maar een serieuze zaak, die moet bijdragen aan een leefbare samenleving; nu en in de toekomst. Transparante verslaggeving over de invloed van ondernemingen op hun omgeving hoort daarbij.