Export Packer de verhuis opleiding

Persberichten over de verhuisopleiding Export Packer.

International Moving - Mondial Movers

FIDI Diploma Verhuiscollege

Blije gezichten in de zon Export Packer Diploma in de hand Iedere cursus Export Packer wordt afgerond met de afgifte

International Moving - Mondial Movers

International Moving – Export Packers

Alweer 12 certificaten behaald! International Moving, hoge kwaliteit Voor de vierde keer op rij hebben 12 vakbekwame verhuizers hun diploma

Verhuizer Verpakker

2e serie diploma’s verhuizer verpakker afgeleverd Alweer 12 certificaten Nu al voor de tweede keer en nog twee keer te

Export Packer Verhuiscollege

Export Packer, eerste diploma’s,

Eerste diploma’s zijn uitgereikt Diploma’s Maar liefst 50 verhuizers van de Mondial Verhuisbedrijven zullen dit jaar hun certificaat Export Packer