Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

ISO 26000 en Zelfverklaring NPR9026

Mondial Movers heeft, als koploper op MVO-gebied, de richtlijn ISO 26000 geïmplementeerd in de bedrijfsvoering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de basis van ons ondernemerschap en wij willen dit gegeven graag delen met alle stakeholders.

Door de NPR9026 in de gelegenheid gesteld hebben wij een Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010 kunnen opstellen. De resultaten van de achterliggende onderbouwing vindt u terug onder de betreffende documenten.

De Zelfverklaring ISO 26000 – 2018 – de onderbouwing en prioriteringsmatrix

De documenten zijn te vinden op de website van de NEN.

De Zelfverklaring ISO 26000 volgens – 2012 – NPR9026: Download de PDF

De onderbouwing en prioriteringsmatrix van december 2012: Download de PDF

De onderbouwing van mei 2011: Download de PDF

De onderbouwing van april 2010: Download de PDF

 

MVO-Nederland geeft op haar website een nadere toelichting:

Wat is ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO.

De richtlijn ISO 26000

De vier hieronder genoemde onderdelen zijn de belangrijkste inhoudelijke hoofdstukken van de richtlijn. Per onderdeel wordt aangegeven wat er wordt verwacht en hoe u dit kunt doen.

Het uitgangspunt is:

  1. dat een organisatie vanuit een basishouding (7 MVO-principes)
  2. samen met haar omgeving (stakeholders)
  3. bekijkt met welke maatschappelijke thema’s (37 onderwerpen)
  4. zij aan de slag gaat (implementatie)
Zelfverklaring ISO26000