Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Mondial Van Dijk Verhuizingen in actie voor stichting De Verhuisfamilie

Stichting De Verhuisfamilie heeft met dank aan Mondial Van Dijk Verhuizingen een echtpaar (beide met een verstandelijke beperking) verhuisd naar een nieuwe woning in Malden. De stichting ondersteunt mensen die noodgedwongen moeten verhuizen, maar daar zelf niet de middelen of het netwerk voor hebben.

De aanvraag voor deze verhuizing werd ingediend door de ‘Gelderse stichting tot beheer en bewindvoering’ en ‘Driekracht‘. Het stel woonde op dat moment nog zelfstandig, maar had samen met hulpverleners de beslissing genomen om begeleid te gaan wonen. Aangezien het echtpaar net een half jaar geleden een schuldtraject had afgerond, was het niet mogelijk om zelf een verhuizing te financieren. Daarom werd de hulp van De Verhuisfamilie ingeschakeld. De stichting zocht contact met Mondial Van Dijk. Het verhuisbedrijf uit Boxmeer werkte eerder mee, en was ook dit keer bereid om belangeloos de verhuizing uit te voeren. Zodoende kon in april 2018 de inboedel van het stel overgebracht worden naar de nieuwe woning.

Stichting De Verhuisfamilie is actief in heel Nederland. Kent u iemand die aanmerking zou komen voor hulp? Kijk dan op www.verhuisfamilie.nl voor meer informatie.

Over Mondial Movers:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de basis van de bedrijfsvoering van Mondial Movers en sinds de oprichting ook als zodanig in praktijk gebracht. Mondial Movers BV is officieel geregistreerd als koploper en partner van MVO-Nederland. Om de stakeholders de mogelijkheid te bieden de maat van betrokkenheid van Mondial Movers op MVO-gebied te toetsen is het MVO beleid van Mondial Movers ontrafeld in een aantal kernwaarden.
1. Kwaliteit van de dienst. Ter borging van de kwaliteit van onze diensten beschikken we over een kwaliteit managementsysteem, waarin uitdrukkelijk ruimte is gegeven aan controle, evaluatie en verbetering van de dienstverlening.
2. Personeelsbeleid. Er wordt gestreefd naar een personeelsbeleid waarbij de medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en de ideale relatie te vinden tussen hun kunnen en presteren. Qua bemensing geldt er een antidiscriminatiebeleid, terwijl er qua diversiteit gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen geslacht, ras, geloof en geaardheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen full-time en part-time medewerkers. Natuurlijk is er ook oog voor verbetering van de werk- en leefomgeving van personeelsleden bij andere bedrijven en binnen de invloedssfeer van Mondial Movers, waarbij schending van de rechten van het personeel uitdrukkelijk wordt afgewezen.
3. Duurzaamheid. Alhoewel de verhuisbranche binnen de transportbranche nu al tot de minst vervuilende branches behoort, stellen we dat iedere organisatie zijn bijdrage hoort te leveren aan het beschermen en in stand houden van de leefbaarheid op deze wereld.
4. Veiligheidsbeleid. Voor die werkzaamheden die door onze buitendienstmedewerkers en overige betrokkenen uitgevoerd worden en vanuit onze voorlichtende rol richting medewerkers en opdrachtgevers, beschikken we over een continu geüpdatet arbo & veiligheid managementsysteem conform OHSAS 18001
Teneinde uitvoer te geven aan haar MVO-beleid heeft Mondial Movers een aantal speerpunten geformuleerd, waar bij de dagelijkse gang van zaken op kan worden teruggegrepen. De speerpunten zijn een handvat en richtlijn van alle medewerkers.