Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Algemene voorwaarden zorginstellingen

Voorwaarden waaronder de werkzaamheden door ons worden uitgevoerd:
omdat de zorginstelling een bedrijfsmatige opdrachtgever is , zijn de AVB2009 van toepassing voor alle werkzaamheden.De AVBV2006, zijn geldig voor als een inventaris in opslag wordt genomen.
Echter er kan overeengekomen worden dat bij het verhuizen van eigendommen van clienten de AVVV2006 van toepassing wordt verklaard.
Onderdeel van de AVVV2006 is het blad PV05 als de verhuizing binnen Nederland wordt uitgevoerd.

Wat is een verhuisovereenkomst:
de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de
Erkende Verhuizer zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te
vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten
dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over
de weg.