Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

CAOTRANS uren en reiskosten berekenen

CAOTrans, urenberekening, reiskosten, verhuizer, mondial movers

CAOTrans is door Mondial Movers aan de Erkende Verhuizers ter beschikking gesteld

Ontstaan

In 2016 ontstond binnen het verhuisbedrijf de vraag, hoe op simpele wijze de werkuren en vergoedingen van de verhuizers vast te leggen en te berekenen. Onder leiding van Ben Willems van Mondial Bern Willems Verhuizingen uit Sittard, is de basis gelegd voor nieuwe software.

Het programma is uiteindelijk geschreven door Robert Claessens van ITLimburg Networking & Security.

Financiering

Na een proefperiode is het, door Mondial Movers gefinancierde programma, bijgevolg ter beschikking gesteld aan alle Mondial Verhuisbedrijven in Nederland.

Branchevereniging Erkende Verhuizers

Tijdens een bijeenkomst van branchevereniging Organisatie voor Erkende Verhuizers (kortweg OEV) bleek kortom dat veel collega Erkende Verhuizers hetzelfde probleem kenden. De verhuisbedrijven werken niet, zoals transportbedrijven, met de tachograaf als basisdrager, doch nog met werkbonnen en aantekeningen. Dan gaat het om het vastleggen van gewerkte uren. Bestaande programma’s voor transportbedrijven zijn voor de kleinere transportbedrijven en verhuisbedrijven daardoor minder bruikbaar. De tijdens de bijeenkomst aanwezige directeur Tom Stuij van Mondial Movers heeft toen het aanbod gedaan de software gratis te delen.

CAOTrans beschikbaar voor iedereen

Na overleg tussen de OEV en in samenwerking met ontwikkelaar ITLimburg ligt er nu een aanbod aan alle kleinere transportbedrijven en verhuisbedrijven om CAOTrans te gaan gebruiken. Slecht de onderhoudsvergoeding van € 240,00 op jaarbasis wordt rechtstreeks door ITLimburg in rekening gebracht.

Met het delen van de software CAOTrans voor urenberekening en vergoedingen en reiskosten hoopt Mondial Movers bij te dragen aan het verbeteren van de veerkracht van de branche.

Zie hier de aankondiging vanuit de branchevereniging.

En hier voor een korte demo.