Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Zorgverhuizing in één dag

Zorgverhuizing in een dag
Mondial Movers verhuist 130 bewoners van Kentalis in Sint Michielsgestel

Zorgverhuizing - Verhuizen - Mondial Movers - Kentalis - Verhuizer

Op maandag 9 januari, tussen 9 uur ‘s-morgens en 4 uur ‘s-middags, is er een grote verhuisoperatie uitgevoerd door Mondial Movers, De Zorgverhuizer van Nederland. Mondial Movers is de huisverhuizer van Koninklijke Kentalis, een landelijke organisatie die al 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren.

Het verhuisbedrijf was met maar liefst 25 verhuiswagen en 85 speciaal opgeleide zorgverhuizers in Vught en Sint Michielsgestel aanwezig om 130 cliënten van Kentalis te verhuizen naar hun nieuwe eigen appartementen rondom het woongebouw op het terrein van Kentalis in Sint Michielsgestel. De cliënten van Kentalis zijn vaak meervoudig gehandicapt met een visuele of audiovisuele beperking en de nieuwbouwappartementen zijn dan ook zo veel als mogelijk aangepast aan hun beperkingen. 

Om te voorkomen dat de verhuizing een te grote belasting zou zijn voor de cliënten is door het projectteam besloten deze op één dag uit te voeren. De verhuizing zou normaal één of twee weken duren. Om de uitvoering in één korte dag mogelijk  te maken was er een uitgebreid draaiboek geschreven door de projectleiders van Mondial Movers en is er een beroep gedaan op zo’n 250 persoonlijke begeleiders en ondersteuners vanuit Kentalis. Iedere bewoner en zijn of haar persoonlijke begeleider was ruim tevoren op de hoogte gesteld van het tijdschema waarin de verhuizing zou plaatsvinden en nadat de verhuizing was afgerond kon worden geconstateerd dat het draaiboek met alle genoemde tijden en bijzonderheden een prima beeld had gegeven van de operationele verhuizing. Doel van de bijzondere verhuizing was om de rust niet verstoren. Door de inzet van de grote groep verhuizers vanuit de verschillende Mondial vestigingen is dat prima gelukt. Aan het eind van de middag kon door de verhuizers en de leiding van Kentalis worden teruggekeken op een geslaagde verhuizing.

Verhuisbedrijf - Verhuizer - Mondial Movers - Kentalis - Zorgverhuizing