Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Campagne ‘zero waste’: TU/e werkt samen met leveranciers

De TU/e heeft als voorvechter van duurzaamheid een ambitieus doel gesteld: een volledig afvalvrije universiteit in 2030. Om dit te bereiken wordt er samengewerkt met alle facilitaire leveranciers, waaronder Mondial Movers. “Juist door de ketensamenwerking leren we op een andere manier naar het probleem te kijken en komen er goede ideeën naar voren.”

campagne zero waste tu/e
Een statafel gemaakt van overtollige materialen.

Aan het woord is Simone Vonken, werkzaam bij het Facility Management Center van de TU/e. Vorig jaar tekende de universiteit een intentieverklaring met in totaal 10 leveranciers, variërend van cateraars tot een afvalverwerkingsbedrijf. De universiteit geeft met de campagne ‘Let’s go zero’ invulling aan het doel van de overheid om in 2050 volledig circulair te werken op basis van herbruikbare grondstoffen. “Het is een ambitieuze doelstelling van onze universiteit om dit in 2030 al te bereiken, maar het is belangrijk om een stip op de horizon te hebben. Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. Niet alleen in het onderwijs zelf, maar ook in onze bedrijfsvoering. Wij willen een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen en voelen ons verantwoordelijk om het percentage restafval dat naar de verbrandingsoven gaat terug te dringen naar nul. Het zou mooi zijn als we het afval terug kunnen brengen tot grondstoffen die optimaal hergebruikt worden. Oftewel: afval is grondstof.”

Overtollig meubilair

Vanuit Mondial Movers werken er twee vestigingen uit Brabant voor de TU/e. Mondial Vlugo verzorgt de verhuizingen en Mondial Van Dijk regelt het circulair opruimen van overtollig meubilair. Juist als verhuisbedrijf kan er een grote bijdrage geleverd worden aan ‘zero waste’. “We staan als universiteit voor een ambitieuze bouwopgave met diverse huisvestingstrajecten. Hier zullen in de toekomst grote hoeveelheden meubilair vrijkomen”, aldus Simone. Dan gaat het bijvoorbeeld om meubilair dat al meer dan tien jaar oud is en niet meer voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd. Een voor de hand liggende optie is om dit meubilair door te verkopen aan een opkoper. Voor Mondial Movers (gecertificeerd voor het Keurmerk Sociale Onderneming) zijn er echter nog meer mogelijkheden.

Refurbish

Mocht het meubilair bijvoorbeeld niet één-op-één overgenomen kunnen worden, dan is er bijvoorbeeld een speciaal refurbish-traject. De servicemedewerkers van Mondial Movers knappen het meubilair op: denk aan het herstofferen van stoelen of het vervangen van bureau- en tafelbladen. Als refurbish geen optie is (omdat de levensduur voorbij is), dan gaat het meubilair naar het repurposekanaal: de materialen worden gebruikt om nieuwe producten van te maken. Een creatief voorbeeld daarvan is het vermaken van Trespa-bladen tot buitenmeubilair (zoals statafels). “Het is voor ons mooi om te zien dat er meer mogelijkheden zijn dan alleen het doorverkopen van meubilair. Dat maakt de interactie met leveranciers ook prettig: dat zij met andere inzichten en ideeën komen. Vaak denk je automatisch in een bepaalde richting, maar kan een leverancier met voorstellen komen waardoor je anders naar een vraagstuk gaat kijken.”

Grondstoffen

Vanuit de TU/e worden in de campagne ‘Let’s go zero’ alle aspecten van afvalverwerking onder de loep genomen. Dit betekent dat er ook naar inkoop wordt gekeken: welke producten kunnen na de levensduur makkelijk teruggebracht worden tot grondstoffen zodat ze opnieuw voor andere producten gebruikt worden? “We kijken heel breed naar de hele keten en hebben alle afvalstromen in beeld gebracht. Vanuit de samenwerking met de ketenpartners kunnen we veel bereiken. Daarnaast is een ander belangrijk punt het beïnvloeden van het gedrag van medewerkers en studenten. Vanaf september willen we actief aan de slag gaan met de campagne Let’s go zero.” Het doel is om medewerkers en studenten bewust te maken van het belang van afvalscheiding. Als universiteit zorgt de TU/e er uiteraard voor dat alle voorzieningen aanwezig zijn om dit mogelijk te maken. Daarnaast is goede informatievoorziening belangrijk: wat hoort precies in welke afvalbak?

Met deze intensieve campagne is de universiteit ervan overtuigd dat de doelstelling om in 2030 volledig afvalvrij te zijn haalbaar is. “Persoonlijk vind ik het een mooie uitdaging om dit gezamenlijk op te pakken, om me ergens voor in te zetten waar ik zelf in geloof. We gaan ons samen met leveranciers, medewerkers en studenten inspannen om het doel te bereiken.”

zero waste tu eindhoven
Let’s Go Zero bijeenkomst en ondertekening intentieverklaring voor toeleveranciers van de TU Eindhoven