De Kleine Verhuisklusverzekering

Mondial Movers

Het is Mondial Movers gelukt om overeenstemming te bereiken met de verhuisklusverzekering dat deze een Certificaat van Verzekering wil afgeven als er een kleine verhuisklus wordt uitgevoerd.

U moet dan denken aan een piano, een grote kast, wat meubels, een machine e.d. Het gaat dan niet om een echte verhuizing, maar eigenlijk meer om een transport.

Jarenlang was het onduidelijk hoe zo’n transport verzekerd was, want officieel wordt door een transportbedrijf ( op basis van de AVC of CMR voorwaarden) alleen schade vergoed op basis van het gewicht van het beschadigde item en dat is iets wat bij een verhuisbedrijf helemaal niet past.

Mondial Movers mag nu een op naam gesteld verzekeringscertificaat afgeven, waarin is geregeld dat de te transporteren goederen All-Risk verzekerd zijn. Natuurlijk zijn er voorwaarden aan verbonden, zo is de maximale waarde € 15.000,00 en mogen er maximaal 10 items tegelijk worden vervoerd. Op het voorbeeld van het certificaat kunt u de voorwaarden nog eens nalezen.

Het certificaat van de verhuisklusverzekering brengt duidelijkheid over wat er nu precies verzekerd is en bij de afwikkeling van een schade zal Mondial Movers alle assistentie verlenen.

U bent met het certificaat zeker van het feit dat uw eigendommen adequaat verzekerd zijn.

Mondial Movers Verzekering, Kleineklussen verzekering
De Mondial Movers verzekering