Verzekering voor uw verhuizing is zeer nuttig

Mondial Movers

Als een Nederlander op vakantie gaat doet hij dat goed verzekerd en heeft hij een reisverzekering afgesloten. Het zou zonde zijn als de camera of zonnebril beschadigd wordt tijdens de reis. Dat de reisverzekering in een behoefte voorziet blijkt wel uit de aantallen claims die na de vakantie ingediend worden.

De kosten van een reisverzekering zijn zo’n € 50,- als je met z’n tweeën een weekje naar de wintersport gaat en de maximale dekking voor vermissing of beschadiging is zo’n € 5000,-.

Wat veel minder bekend is, is dat er ook een All-Risk (Transport) verzekering kan worden afgesloten als men gaat verhuizen. De dekking voor een verhuizing binnen Nederland loopt standaard tot € 100.000,- zodat 95% van de inboedels zonder bijverzekeren verhuisd kan worden.

Verzekering

Als er een All-Risk (Transport) verzekering is afgesloten kan er een beroep op gedaan worden als er tijdens de verhuizing schade is ontstaan aan de inboedel.
Het maakt niet uit wie de schade veroorzaakt heeft, de verhuizers, uzelf of de familie of buurman die komt helpen.
Ook zijn de spullen verzekerd die voor de verhuizing met de luxe auto alvast naar de nieuwe woning worden gebracht.

De bij Mondial Movers, het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven, aangesloten Mondial Verhuisbedrijven (er zijn 28 vestigingen in Nederland) bieden de All-Risk (Transport) verzekering standaard aan hun klanten aan. Als een particulier binnen Nederland verhuist met een Erkende Verhuizer krijgt hij al het Garantiecertificaat van de Organisatie van Erkende Verhuizers, waardoor hij verzekerd is van uitvoering van de verhuizing als er onverhoopt iets mis gaat bij het verhuisbedrijf (denk aan het Garantiefonds voor de reiswereld) en met de afgifte van het Garantiecertificaat geeft de Erkende Verhuizer ook aan dat hij voldoende verzekerd is voor de aansprakelijkheid die hij draagt volgens de verhuisvoorwaarden.
De All-Risk (Transport) verzekering gaat dus iets verder en keert gegarandeerd uit als er schade is. De schuldvraag is dus niet belangrijk en de klant hoeft niet in discussie met het verhuisbedrijf over het ontstaan van de schade.

Verzekerd is als volgt; uw inboedel, auto, motor (datgene wat verhuisd wordt)

De aansprakelijkheid van het verhuisbedrijf conform de AVVV 2015 ( de i.s.m. de Consumentenbond overeengekomen Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen) alsmede de AVVPV PV05 ( Algemene verzekeringsvoorwaarden Voor Particuliere Verhuisgoederen PV05

Conform artikel 15, lid 3 van de AVVV 2015 is het verhuisbedrijf NIET aansprakelijk indien:

  • het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;
  • het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing;

Let op: Ook schade aan de woning (en alles wat niet verhuisd wordt) is NIET volgens deze polis verzekerd. Dat soort schade wordt rechtstreeks door het verhuisbedrijf met u afgewikkeld en valt buiten deze procedure.

Omstandigheden en zelfwerkzaamheid

Omdat meer en meer opdrachtgevers van het verhuisbedrijf zelf werkzaamheden rondom de verhuizing uitvoeren, is het de klant van Mondial Movers mogelijk een beroep te doen op een extra regeling in de polis, waardoor ook een aantal schades aan de inboedel  waarvoor het verhuisbedrijf niet aansprakelijk is, toch wordt voldaan.

Bijdrage in de  kosten

Als de verzekerde een beroep wil doen op de speciale regeling, dan wordt er voor de afwikkeling en begeleiding van het claimdossier een bedrag van maximaal € 150,00 in rekening gebracht ( in mindering gebracht op de uitkering ).

Als u een beroep doet op de extra regeling, kunt u dus ook door u zelf veroorzaakte schade claimen. Wel worden moedwillig toegebrachte schades natuurlijk niet vergoed. Ook voor elektronica gelden speciale voorwaarden. De schade moet van buitenaf zijn toegebracht. Het is natuurlijk door de verzekering nooit te controleren hoe uw apparatuur werkte in uw oude huis, dus wordt er alleen vergoed als er duidelijk uitwendige schade zichtbaar is.

Grotere claims, of claims waarbij voor de schadevaststelling extra kennis noodzakelijk is, dragen wij over aan Boelaars en Lambert in Rotterdam. Zij zijn de vertegenwoordiger van de verzekeringmaatschappij en beschikken over meer kennis en bevoegdheden om uw claim naar juistheid te kunnen inschatten.

Wij proberen, samen met u, om de claim zo volledig mogelijk aan Boelaars en Lambert over te dragen. Een expert rapporteert het schadebedrag aan de maatschappij. Let op: de expert gaat over het schadebedrag, niet over de uitkering. Immers de uitkering wordt bepaald door de voorwaarden van de polis, terwijl de schade onafhankelijk wordt vastgesteld door de expert. Van Boelaars en Lambert hoort u vaak op welk bedrag de schade is vastgesteld.

Mondial Movers ontvangt uiteindelijk ook van Boelaars en Lambert een bevestiging met de hoogte van de vastgestelde schade en de hoogte van de uitkering. In de praktijk duurt het dan nog 1 tot 2 maanden voordat de verzekeringsmaatschappij tot uitbetaling overgaat.Om u niet te laten wachten keert Mondial Movers u het bedrag van schade minus eventueel Eigen Risico al op voorhand uit, wij schieten het bedrag dan tijdelijk aan u voor.

Bent u het niet eens met de afwikkeling of de hoogte van de uitkering, laat u het ons dan weten. Wellicht kunnen wij samen met u de maatschappij overtuigen van de juistheid van uw claim

Service

Wij verlenen deze dienst als service aan onze klanten. U hoeft er geen gebruik van te maken en kunt uw claim ook zelf rechtstreeks neerleggen bij de maatschappij. De uitkering loopt altijd via ons want de overkoepelende polis, waarvan u een certificaat heeft ontvangen, is door ons bij de verzekeringsmaatschappij afgesloten.

Zie hier een voorbeeld van het – op naam van de klant – gestelde certificaat van verzekering.