Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Verhuizen in het onderwijs

Het onderwijs is een dynamische wereld waarin er continu gekeken wordt wat de beste manier is om opleidingen aan te bieden. Er wordt daarbij niet alleen aandacht besteed aan de inrichting van de leeromgeving, maar ook aan facilitaire zaken zoals een gezond binnenmilieu en een laag energieverbruik (de zogenaamde ‘frisse school’). Zodra er verhuisbewegingen zijn, bijvoorbeeld tijdens de renovatie van een schoolgebouw, kan het ROC van Amsterdam rekenen op de flexibele inzet van Mondial Aad de Wit Verhuizingen.

verhuizen in het onderwijs vereist een flexibele planning

De traditionele leslokalen van vroeger hebben de laatste jaren plaatsgemaakt voor een hybride leeromgeving. Dit betekent dat er geen verdeling meer is tussen theorielokalen en praktijkruimtes, maar dat er diverse leerpleinen zijn die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld om individueel te studeren, of juist projectmatig samen te werken met andere studenten of met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De student staat centraal en volgt zijn of haar eigen leerpad. “De leeromgeving moet prikkelend zijn en studenten uitdagen om hun diploma te behalen. Een hybride leeromgeving draagt daar aan bij”, vertelt Richard Streuper, werkzaam als projectleider huisvesting.

Verhuizen in het onderwijs

Voor het ROC van Amsterdam, met diverse locaties voor middelbaar beroepsonderwijs, past deze manier van lesgeven goed binnen het onderwijsconcept. Het onderwijs is zo ingericht dat er veel aandacht is voor de individuele student. Na afloop van de opleiding zijn de studenten goed voorbereid op de arbeidsmarkt.
Het ROC biedt meer dan 300 mbo-opleidingen aan. Naast het goed aansluiten van het onderwijs op de praktijk, wordt er met het opleidingsaanbod ook ingespeeld op ontwikkelingen in de samenleving. Zo is er in het kader van de energietransitie bijvoorbeeld de mogelijkheid een opleiding tot ‘adviseur innovatie en duurzaamheid’ te volgen.

Planning

Vanuit het ROC van Amsterdam wordt er niet alleen middelbaar beroepsonderwijs verzorgd, maar ook voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie. In totaal zijn er ruim 42 panden in eigendom. Dit brengt de nodige verhuisbewegingen met zich mee. “Het belangrijkste bij verhuizingen binnen het onderwijs is dat studenten geen hinder ondervinden van een verhuizing. Zeker bij een renovatie kan dat een uitdaging zijn. Mondial Aad de Wit zorgt ervoor dat er voorafgaand aan de verhuizing een realistische planning wordt gemaakt. Zij kunnen goed inschatten hoeveel man er nodig is voor een verhuizing en de verhuizers zorgen dat het werk af is als de school weer begint”, aldus Richard.

Snel schakelen

De afgelopen jaren heeft hij in diverse sectoren (variërend van het bedrijfsleven tot de zorg) veel ervaring opgedaan in facility management. “Wat ik mooi vind aan mijn werk is dat je op deze manier van betekenis kan zijn voor een organisatie tijdens veranderingen. Het is daarbij belangrijk om van tevoren te kijken hoe een organisatie in elkaar steekt en hoe de bedrijfscultuur is: iedere organisatie is weer anders. In 2016 maakte Richard voor het eerst kennis met facility management in het onderwijs. “Om het werk goed te kunnen doen is het van belang om een klik te hebben met een opdrachtgever, maar ook met alle partijen met wie je samenwerkt, zoals het verhuisbedrijf. Ik vind het prettig om een goede relatie op te bouwen. Als je van elkaar begrijpt waar de ander behoefte aan heeft, dan kun je snel schakelen. Dat vind ik het mooie aan mijn vak: het werken in teamverband met verschillende partijen.”

verhuizen in het onderwijs

Elektrisch verhuizen in Amsterdam

Bij het ROC van Amsterdam hebben inmiddels bijna alle panden het label ‘frisse school’. Dit betekent dat het schoolgebouw een laag energieverbruik heeft en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Met dit concept levert de onderwijsinstelling een bijdrage aan een duurzame wereld en geeft ze daarmee het goede voorbeeld aan de jongere generatie: iedereen kan een steentje bijdragen aan een beter milieu.
Wat dat betreft sluit de samenwerking met Mondial Aad de Wit Verhuizingen goed aan bij het duurzame gedachtegoed. Het verhuisbedrijf is namelijk koploper op het gebied van elektrisch verhuizen: in 2011 werd de eerste elektrische verhuiswagen ter wereld in gebruik genomen en sindsdien is het elektrische wagenpark alleen maar verder uitgebreid. De elektrische verhuiswagens worden voor het ROC ingezet voor verhuisbewegingen op de locaties in Amsterdam. 

verhuizen in het onderwijs met een elektrische verhuiswagen