Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Verhuisfamilie, de pilots van de Stichting

Eerste hulpvragers Stichting De Verhuisfamilie zijn verhuisd!

Verhuisfamilie Mondial Movers

In Ede zijn vorige week de eerste twee verhuizingen uitgevoerd door de Stichting De Verhuisfamilie.

Douwe Boersma, de kwartiermaker van De Verhuisfamilie, was zichtbaar opgetogen toen al direct bij de opstart bleek dat het initiatief “Stichting De Verhuisfamilie” enorm aanslaat. Niet alleen zijn er al hulpvragers, maar ook konden direct contacten worden gelegd met Present, de organisatie van vrijwilligers, De gemeente Ede als betrokkene en de Woonbond namens de huurders en woningzoekenden. Erg fijn was te merken dat Moniek Kars (Present), Jet Verhoeff (raadslid Gemeentebelangen) en Hans Kregting (Woonbond) ook daadwerkelijk even kwamen kijken hoe de tweede verhuizing, die van meneer Peter Smit, verliep.

Omdat de twee eerste verhuizingen in Ede waren gepland, zijn de daadwerkelijke verhuisbewegingen natuurlijk uitgevoerd door het lokale Mondial Verhuisbedrijf, Mondial Waaijenberg verhuizers.

Het verhaal achter de Stichting De Verhuisfamilie

Aanleiding

Onze regering ziet Nederland graag als een participatiemaatschappij, waarbij buren, vrienden en familie elkaar ondersteunen. De werkelijkheid is echter dat eenzaamheid en armoede een groot maatschappelijk probleem is. De Verhuisfamilie is een stichting die minvermogende burgers zonder sociaal vangnet ondersteunt bij de verhuizing. Ze werft hiertoe fondsen en werkt samen met lokale vrijwilligersorganisaties.

Initiatief

De Verhuisfamilie is een initiatief van Mondial Movers, het landelijke netwerk van erkende verhuisbedrijven. Dit omdat deze verhuizers in de praktijk schrijnende gevallen tegen kwamen van bijvoorbeeld een oudere mevrouw zonder kinderen of vrienden met alleen AOW die onmogelijk haar verhuizing naar een verzorgingshuis kon betalen of regelen.

Uitwerking

De Verhuisfamilie zorgt niet alleen voor de daadwerkelijke verhuizing, maar werkt vooral ook samen met lokale vrijwilligers om alle zaken rondom een verhuizing te regelen, zoals een familie dat ook zou doen. Denk aan overbodige spullen naar kringloop of vuilstort brengen, nieuw behang en tapijt uitzoeken, adreswijzigingen versturen, huisraad inpakken en natuurlijk weer uitpakken, ophangen en installeren.

Doelgroep

Alle mensen in Nederland die zowel eenzaam als minvermogend zijn kunnen een beroep doen op de Verhuisfamilie. De Verhuisfamilie staat open voor zowel jongere als oudere hulpbehoevenden. Gezien de vergrijzing en de eenzaamheid onder ouderen in Nederland bevindt  het grootste deel van de doelgroep van de Verhuisfamilie zich onder de senioren. Echter senioriteit is geen voorwaarde om voor de hulp van de Verhuisfamilie in aanmerking te komen.

Selectie

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Het streven is dat zoveel mogelijk aanvragen via lokale organisaties komen. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager en zal er naar alle waarschijnlijkheid geen extra toetsing meer nodig zijn.

De Verhuisfamilie screent hulpvragers die zich op eigen initiatief aanmelden om te kijken of deze hulpvrager in aanmerking komt. Dit gaat door middel van een vermogenstoets en een oriënterend gesprek.