Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Verhuisbedrijf lid van Nederlandse Klimaatcoalitie

Verhuisbedrijf Mondial Movers is een van de leden van de Nederlandse Klimaatcoalitie.

De Klimaatcoalitie bestaat uit een groep van inmiddels meer dan 100 bedrijven, die vastgelegd hebben dat hun Co2 uitstoot de komende jaren enorm zal verminderen.

Verhuisbedrijf Mondial Movers

De uitstoot in 2020 zal met minimaal 50% gedaald zijn t.o.v. 2014.

Natuurlijk wordt het initiatief gesteund door de uitkomst van de klimaattop in Parijs waar, voor het eerst, wereldwijde gezamenlijke milieudoelstellingen werden vastgelegd.

Mondial Movers heeft de afgelopen jaren al opmerkelijke resultaten geboekt als het gaat om vermindering van de Co2 uitstoot. Werd de uitstoot over 2010 nog berekend op ruim 51 ton, in 2014 was dat al teruggebracht naar 26 ton.

Naast Mondial Movers doen nog ruim 100 bedrijven mee.
Nederlandse bedrijven, NGO’s en Overheden nemen concrete maatregelen om hun CO2-uitstoot in 2020 te halveren. Ze besparen hiermee minimaal 11% van alle CO2-uitstoot die in Nederland nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. Nog eens 400 bedrijven hebben toegezegd om in 2050 volledig emissieloos te kunnen opereren.

Alle deelnemende bedrijven hebben hun voornemen vastgelegd in een “code of conduct”. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland was er voor de aanwezige ondertekenaars nog even gelegenheid om gezamenlijk op de foto te gaan en natuurlijk was ook Tom Stuij, directeur van Mondial Movers op het podium aanwezig.

Meer informatie over de Klimaatcoalitie is te vinden op de website.