Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Tom Stuij bij bijeenkomst Oud-bestuursleden TLN

TLN Oud-bestuursleden bijeen in Zoetermeer

Foto TLN Oud-bestuursleden bijeen in Zoetermeer

TLN, de brancheorganisatie voor logistieke dienstverleners, organiseert ieder jaar een bijeenkomst voor de oud-hoofdbestuursleden van de vereniging. Men gaat daarbij zelfs terug tot de hoofdbesturen van NOB Wegtransport, PCB, KVO en KNVTO de brancheorganisaties die in de loop der jaren gefuseerd zijn tot de krachtige TLN organisatie die er nu staat.
Doel van de bijeenkomst is dat enerzijds de oud-hoofbestuursleden elkaar weer ontmoeten en anderzijds dat ze bijgepraat worden over de zaken die nu actueel zijn. De bezoekers vinden het daarnaast erg prettig om nog eens met de organisatie van gedachten te wisselen over beleidszaken en die vanuit historisch perspectief te verbinden. Op deze wijze zorgen de deelnemers voor het behoud van de historische waarden waar TLN voor staat. Dit jaar kwamen de 40 deelnemers naar restaurant De Smient in Zoetermeer om tijdens het diner gesprekken te voeren met directeur Peter Sierat en de nieuwe voorzitter Arthur van Dijk.

Ook Tom Stuij was van de partij, ooit was hij op 28 jarige leeftijd het jongste hoofdbestuurslid van de NOB Wegtransport, en als een van de jongere en nog in het bedrijfsleven actieve deelnemer bevestigt hij de waarde van bijeenkomsten als deze. Juist de gesprekken met directie, voorzitter en de ook aanwezige oud-voorzitter Karel Noordzij maken dat dit initiatief van TLN voor hem van meerwaarde is. Als directeur van Mondial Movers kijkt hij al weer uit naar de uitnodiging voor de bijeenkomst van 2014!