Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

SEBO Keurmerk voor Mondial Verhuisbedrijf Henneken

Mondial Verhuisbedrijf Henneken heeft met haar structurele inspanningen als sociaal ondernemer wederom het SEBO keurmerk behaald! Het is inmiddels voor de derde keer op rij dat het verhuisbedrijf dit certificaat van de gemeente Zoetermeer in ontvangst mag nemen.

SEBO keurmerk

Het team van Mondial Verhuisbedrijf Henneken laat hiermee zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen consequent onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Directeur Lauwrens de Jong nam dan ook trots, namens het hele team, het certificaat in ontvangst uit handen van wethouder Jan Iedema. In 2016 werd het keurmerk voor het eerst uitgereikt aan het verhuisbedrijf en sindsdien wordt elke tweejaarlijkse audit succesvol doorlopen.

Meerwaarde voor de samenleving

‘SEBO’ is de afkorting voor Sociaal Economisch Betrokken Onderneming. Het certificaat wordt alleen toegekend aan bedrijven die zichtbaar een meerwaarde hebben voor de lokale samenleving.

Zo wordt er onder meer gekeken naar de inzet op het gebied van een inclusieve arbeidsmarkt en het ondersteunen van goede doelen. Daarnaast spelen ook de samenwerking met andere organisaties in Zoetermeer (zoals de gemeente en het onderwijs) een rol bij de beoordeling, net als het actief verbeteren van het ondernemersklimaat.
Mondial Verhuisbedrijf Henneken laat dat in de praktijk zien door stageplaatsen aan te bieden, of door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven om aan de slag te gaan. Als het gaat om goede doelen kunnen jaarlijks een aantal organisaties rekenen op steun van het verhuisbedrijf, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van materialen en opslagruimte.
Kortom: een bedrijf met het SEBO Keurmerk staat middenin de samenleving en zoekt actief connecties met andere partijen.

Meer informatie over de mvo-inspanningen van Mondial Verhuisbedrijf Henneken is te vinden op www.henneken.nl.