Schade particuliere verhuizing

Mondial Movers

Heeft u als particuliere klant een verhuizing uit laten voeren door een Mondial Verhuisbedrijf, en is er tijdens de verhuizing schade geconstateerd aan de inboedel? Dan kunt u via onderstaand formulier de schade melden.
Voor uw particuliere verhuizing is een 'garantiecertificaat' afgesloten. Daarmee is uw inboedel gedurende de verhuizing verzekerd conform de AVVV2015 voorwaarden. Let op: de inboedel is voor een opslagperiode van maximaal 30 dagen verzekerd op het Garantiecertificaat.

Vanuit de verzkeringsmaatschappij gelden de volgende voorwaarden:

  • een schade moet uiterlijk binnen twee weken na de verhuisdatum schriftelijk gemeld zijn bij de verhuizer
  • schade aan de woning is niet volgens deze polis verzekerd

Adresgegevens

Oude adres

Nieuwe adres

Schadeinformatie

Opslag

Schade

Uploaden van foto's

U kunt hier fotos van de schade(s) indien aanwezig uploaden.

Aankoopbon

Schade indienen

Ik heb de 'uitleg claimprocedure' gelezen.