Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Uitleg claimprocedure

Uitleg claimprocedure

U heeft uw verhuizing laten uitvoeren door een Mondial Verhuisbedrijf en daardoor een “garantiecertificaat” en/of een “toelichting” ontvangen als bewijs dat uw inboedel gedurende de verhuizing verzekerd is conform de AVVV2015 voorwaarden.

Mondial Movers in Alblasserdam is door de Mondial Verhuisbedrijven en de verzekeringsmaatschappij gemachtigd om u te helpen uw claim zo correct mogelijk in te dienen bij de verzekeringsmaatschappij. Mondial Movers is dus geen tussenpersoon en betaalt de schade ook niet zelf, maar assisteert u om uw claim in te dienen.

Wij kunnen dat doen op basis van een ruime ervaring met de verzekeringmaatschappij en kennis van de polis waarvan u een certificaat heeft ontvangen.

Wij willen u graag uitleggen hoe de procedure verloopt.

Basis is dat u moet claimen wat volgens u de schade is, die ontstaan is, en wat de maatschappij in geld de reparatiekosten of waardevermindering aan u vergoedt. De verzekeringsmaatschappij zorgt dus niet voor reparatie. U moet de claim zelf onderbouwen.

Dat onderbouwen kan met een reparatieofferte of een aankoopbon, maar vaak ook – als iets helemaal kapot is – een printje van bijvoorbeeld Marktplaats waar een soortgelijk object wordt aangeboden. Het hoeft dus geen volledig rapport te zijn, maar u moet voor de maatschappij aannemelijk maken welke schade u geleden heeft. Overdrijf niet!

Juist hierin kunnen wij u behulpzaam zijn met suggesties. Ook houden wij voor u in de gaten wat de restwaarde is van een artikel. Het heeft geen nut een nieuwe driezitsbank te claimen, terwijl de scheur ontstaan is in een 20-jaar oude bank.

Verzekerd is als volgt; uw inboedel, auto, motor (datgene wat verhuisd wordt)

De aansprakelijkheid van het verhuisbedrijf conform de AVVV 2015 ( de i.s.m. de Consumentenbond overeengekomen Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen) alsmede de AVVPV PV05 ( Algemene verzekeringsvoorwaarden Voor Particuliere Verhuisgoederen PV05

Conform artikel 15, lid 3 van de AVVV 2015 is het verhuisbedrijf NIET aansprakelijk indien:

  • het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;
  • het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing;

Let op: Ook schade aan de woning (en alles wat niet verhuisd wordt) is NIET volgens deze polis verzekerd. Dat soort schade wordt rechtstreeks door het verhuisbedrijf met u afgewikkeld en valt buiten deze procedure.

Omstandigheden en zelfwerkzaamheid

Omdat meer en meer opdrachtgevers van het verhuisbedrijf zelf werkzaamheden rondom de verhuizing uitvoeren, is het de klant van Mondial Movers mogelijk een beroep te doen op een extra regeling in de polis, waardoor ook een aantal schades aan de inboedel  waarvoor het verhuisbedrijf niet aansprakelijk is, toch wordt voldaan.

 Bijdrage in de  kosten

Als de verzekerde een beroep wil doen op de speciale regeling, dan wordt er voor de afwikkeling en begeleiding van het claimdossier een bedrag van maximaal € 150,00 in rekening gebracht ( in mindering gebracht op de uitkering).

Als u een beroep doet op de extra regeling, kunt u dus ook door u zelf veroorzaakte schade claimen. Wel worden moedwillig toegebrachte schades natuurlijk niet vergoed.

Ook voor elektronica gelden speciale voorwaarden. De schade moet van buitenaf zijn toegebracht. Het is natuurlijk door de verzekering nooit te controleren hoe uw apparatuur werkte in uw oude huis, dus wordt er alleen vergoed als er duidelijk uitwendige schade zichtbaar is.

Grotere claims, of claims waarbij voor de schadevaststelling extra kennis noodzakelijk is, dragen wij over aan Boelaars en Lambert in Rotterdam. Zij zijn de vertegenwoordiger van de verzekeringmaatschappij en beschikken over meer kennis en bevoegdheden om uw claim naar juistheid te kunnen inschatten.

Wij proberen, samen met u, om de claim zo volledig mogelijk aan Boelaars en Lambert over te dragen. Een expert rapporteert het schadebedrag aan de maatschappij. Let op: de expert gaat over het schadebedrag, niet over de uitkering. Immers de uitkering wordt bepaald door de voorwaarden van de polis, terwijl de schade onafhankelijk wordt vastgesteld door de expert. Van Boelaars en Lambert hoort u vaak op welk bedrag de schade is vastgesteld.

Mondial Movers ontvangt uiteindelijk ook van Boelaars en Lambert een bevestiging met de hoogte van de vastgestelde schade en de hoogte van de uitkering. In de praktijk duurt het dan nog 1 tot 2 maanden voordat de verzekeringsmaatschappij tot uitbetaling overgaat.

Om u niet te laten wachten keert Mondial Movers u het bedrag van schade minus eventueel Eigen Risico al op voorhand uit, wij schieten het bedrag dan tijdelijk aan u voor.

Bent u het niet eens met de afwikkeling of de hoogte van de uitkering, laat u het ons dan weten. Wellicht kunnen wij samen met u de maatschappij overtuigen van de juistheid van uw claim.

Service

Wij verlenen deze dienst als service aan onze klanten. U hoeft er geen gebruik van te maken en kunt uw claim ook zelf rechtstreeks neerleggen bij de maatschappij. De uitkering loopt altijd via ons want de overkoepelende polis, waarvan u een certificaat heeft ontvangen, is door ons bij de verzekeringsmaatschappij afgesloten.

Leest u het garantiecertificaat en het informatieblad er nog eens rustig op na en schroom niet uw vragen te stellen!

Met vriendelijke groet,

Mondial Movers bv