Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Samenwerking GreenFox Social Return en Mondial Movers

Een baan betekent niet alleen financiële onafhankelijkheid, het geeft mensen ook zelfvertrouwen en de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. In Nederland zijn er echter 1,3 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. GreenFox Social Return heeft als doel om deze mensen een kans te bieden om aan de slag te gaan. Daarbij wordt er uitsluitend samengewerkt met bedrijven (zoals Mondial Movers) die vanuit een intrinsieke motivatie bezig zijn met social return.

GreenFox Social Return
Renzo Deurloo en Dalivia Bechoe van GreenFox Social Return.

‘Social return’ is een begrip dat de laatste jaren steeds vaker expliciet wordt benoemd bij aanbestedingen. Het betekent dat bedrijven en organisaties de verplichting hebben om werkgelegenheid te creëren voor mensen die moeite hebben om een baan te vinden.

GreenFox Social Return biedt ondersteuning aan bedrijven die hier invulling aan willen geven. Hierbij geldt er één belangrijke voorwaarde: een werkgever moet er oprecht mee aan de slag willen gaan. “Als wij merken dat een bedrijf alleen maar bezig is met social return ‘omdat het moet’, dan gaan wij geen samenwerking aan. Wij willen alleen met bedrijven en organisaties werken als de wil er echt is en als er ook de ruimte is om iemand te begeleiden”, vertelt Dalivia Bechoe, werkzaam als Social Return Coördinator.
“Mensen zitten vaak al langere tijd zonder werk. Op het moment dat ze aan de slag kunnen willen wij niet dat ze als tweederangs collega’s worden gezien. Het moeten volwaardige werknemers zijn die erop kunnen rekenen dat ze de begeleiding krijgen die ze nodig hebben”, vult Renzo Deurloo, oprichter van GreenFox Social Return, aan.
Mondial Movers is één van de bedrijven waar GreenFox Social Return mee werkt. Goed werkgeverschap is een belangrijke kernwaarde voor de verhuisorganisatie. Alle Mondial verhuisbedrijven zijn dan ook in het bezit van het Keurmerk Sociale Onderneming.

Begeleiding

Om de kans op een succesvolle match met een werkzoekende te vergroten begeleidt een jobcoach van GreenFox Social Return het hele traject. Dat begint met een uitgebreid intakegesprek met de kandidaat. Dalivia: “Wij gaan eerst een één op één gesprek met ze aan om een goed beeld te krijgen. Voor ons is het belangrijk om te weten hoe we iemand het beste kunnen coachen. Welke vaardigheden hebben ze? Waar zijn ze onzeker over? Waar hebben ze hulp bij nodig?”
Zodra het gaat over mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ bestaat veelal het vooroordeel dat mensen een beperking hebben. Dit is een vertekend beeld. De groep werkzoekenden is breed en het kan bijvoorbeeld ook gaan om iemand die het moeilijk vindt om zichzelf te presenteren tijdens een gesprek. “Mensen worden onzeker als ze meerdere malen zijn afgewezen na een sollicitatiebrief. Juist die zenuwen kunnen in de weg zitten bij een sollicitatiegesprek”, aldus Renzo.

Zelfvertrouwen

Na het gesprek met de kandidaat gaat GreenFox op zoek naar een bedrijf of organisatie waar diegene aan de slag zou kunnen. In goed overleg met de werkgever wordt er gekeken welk takenpakket bij het profiel van de kandidaat past en wat iemand nodig heeft om te slagen. “Wij kijken niet naar cv of welke opleiding iemand heeft gehad. Wij kijken naar motivatie en naar vaardigheden. De rest kun je leren in de praktijk.” Naast de coach vanuit GreenFox wordt er een externe loopbaancoach betrokken bij het traject: wat is er nodig om iemand het zelfvertrouwen te geven om zijn of haar droom te verwezenlijken?
GreenFox Social Return heeft op deze manier de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen. Juist met deze intensieve aanpak is de kans van slagen groter.

“Wat voor ons mooi is om te zien is hoe trots mensen zijn als ze hun plek hebben gevonden in een bedrijf. Vaak zijn ze, door een lange periode van werkloosheid, onzeker geworden en geloven ze niet meer dat er een werkgever is die op ze zit te wachten. Wij zijn er om hen wel die kans te bieden.”