Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Samen werken aan Social Return

Samen werken aan Social Return Mondial Movers
Op 24 januari 2013 is er door het Rijk, in samenwerking met De Normaalste Zaak en PIANOo, een marktontmoeting georganiseerd tussen inkopers (opdrachtgevers) en het bedrijfsleven (opdrachtnemers). Directeur Tom Stuij van Mondial Movers heeft de bijeenkomst bijgewoond en kan terugkijken op een enerverende gebeurtenis. Niet alleen de prima discussies, tussen inkopers en aanbieders, maar ook de wil om tot concrete resultaten te komen creëerden een zeer positieve atmosfeer. Dit gebeurde onder begeleiding van de Tigers (Taskforce Ideeën Genereren en Realiseren) van het Ministerie van OCW en met als voorzitter Bert van Boggelen van De Normaalste Zaak.

In het kader van Social Return is de opdracht voor de inkopers als volgt omschreven:
“Het opnemen van een voorwaarde afspraak in de aanbesteding ter bevordering van de re-integratie van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.”

Uit de discussie bleek al snel dat van de mogelijke scenario’s om te voldoen, de integratie van een ‘Plan van Aanpak’ of overzicht ‘Stand van Zaken’, de voorkeur kreeg boven het starre ‘percentage nieuwe instroom’.

Tom mocht namens zijn discussiegroep tot de conclusie komen dat SRI niet als eis, maar als wens dient te worden opgenomen in de aanbestedingen.
Door het opnemen als wens ontstaat er voor de inkopers de mogelijkheid de verschillende aanbiedingen te vergelijken en de sociaal meest verantwoorde aanbieding te belonen. Ook als een branche qua functionaliteit weinig mogelijkheden biedt tot rechtstreekse Social Return.

Social Return on Investment staat niet alleen, maar is een onderdeel van Sociaal of Duurzaam Ondernemen.

Mondial Movers is koploper op het gebied van Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is volledig geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Ofwel wordt deze groep opgenomen in het arbeidsproces, ofwel wordt er samengewerkt met bedrijven die op hun beurt deze mogelijkheden bieden. Ook wordt er zo veel mogelijk ingekocht bij die bedrijven of organisaties die duidelijk hebben kunnen maken dat ze een sociaal beleid voorstaan.

Gezien het succes van deze bijeenkomst en de hoeveelheid aanmeldingen zullen er meerdere marktontmoetingen georganiseerd worden. Aankondigingen zijn o.a. te vinden op de site van PIANOo.