Zorgverhuizer, de opleiding

Mondial Movers

Om aan de vraag naar verhuizers met gevoel voor De Zorg tegemoet te komen hebben Mondial Movers en het Horizon College uit Alkmaar de opleiding tot Zorgverhuizer ontwikkeld.

De opleiding is ontstaan omdat de verhuizers van Mondial Movers, De Zorgverhuizer van Nederland, aangaven graag beter te kunnen inspelen op de specifieke situaties zoals die zich voordoen in de zorg.

Zorgverhuizer mondial movers, Zorgverhuizer
Zorgverhuizer van Nederland, Mondial Movers

Om die reden begint de opleiding met veel algemene informatie over hoe de diverse instellingen in de Zorg, van een ziekenhuis tot een huisartsen praktijk, opereren. Wie is het aanspreekpunt?, wat is het doel?, wat zijn de specifieke problemen?

Daarnaast leren de verhuizers veel over de ziektebeelden die zij tegenkomen bij hun verblijf in de instelling en hoe daar mee om te gaan. Vooral het groeiend aantal instellingen voor psycho-geriatrische zorg wordt door de verhuizers veelvuldig bezocht en dan is het goed op voorhand te weten hoe met de bewoners om te gaan.
Doel is immers om het verhuizen de normale woon- en werkprocessen zo min mogelijk te laten verstoren.
De opleiding wordt standaard afgesloten met rollenspellen, waarin, met hulp van actrices, tal van mogelijke “ongemakkelijke” situaties worden geoefend