Arthandler, de opleiding

Mondial Movers

Deze opleiding Arthandler gaat veel dieper in op het verhuizen van kunst, dan dat in de gewone opleiding tot verhuizer gebeurt.

Verhuizen van kunst de opleiding Art Handler

Is er in de basisopleiding vooral veel aandacht voor het verpakken en inpakken van kunstwerken om ze tijdens het transport te beschermen, tijdens de opleiding tot Arthandler komen veel meer zaken aan de orde.

Een tot Arthandler opgeleide verhuizer is in staat een kunstwerk te verhuizen, rekening houdend met de specifieke situatie waarin het kunstwerk zich bevindt of hoe het is opgebouwd. Naast beschermen gaat het dan vooral om het beschrijven, documenteren en overleggen met kenners om te zorgen dat het originele kunstwerk in gelijke toestand op de nieuwe locatie geëtaleerd kan worden.

Tijdens de opleiding leren de verhuizers om ook zeer kwetsbare moderne kunst te verhuizen, maar er is ook aandacht voor het verhuizen van installaties, die op basis van een volledige documentatie na de verhuizing weer opgebouwd kunnen worden.

De opleiding tot Art Handle branche goedgekeurd en wordt o.a. gegeven door VKTL.