Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

MVO Nederland scan starten met ISO 26000

MVO Nederland scan starten met ISO 26000

Vanuit haar eigen MVO-visie beveelt Mondial Movers alle MKB-bedrijven aan om de stap te nemen om serieus in MVO (duurzaamheid) te investeren. De door NEN uitgegeven richtlijn ISO 26000 is het handvat om te toetsen of een bedrijf met recht kan stellen te handelen volgens de MVO-gedachte.

Uiteindelijk resulteert het hele proces natuurlijk in het uitgeven van de Zelfverklaring ISO 26000, waarin het bedrijf niet alleen verklaart de richtlijn naar behoren te hebben geïmplementeerd in haar bedrijfsvoering, maar ook gelijk de “bewijzen” openbaar maakt op het speciale Publicatieplatform dat NEN hiervoor in het leven heeft geroepen.

Voor alle ondernemers en kwaliteits- en duurzaamheid managers die wel eens willen weten hoe het er binnen hun eigen bedrijf bij staat met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft MVO Nederland nu een scan ontwikkeld die geen examen is, maar inzicht geeft.

Bij MVO gaat het immers niet om wel of niet geslaagd zijn. De scan is een manier om kennis te maken met ISO 26000 zonder meteen de hele richtlijn ISO 26000 te lezen. Daarnaast moet de scan inzicht geven waar verbeterpotentieel zit, en welke delen van ISO 26000 dus interessant zijn om verder te lezen.

De scan bestaat uit 25 stellingen waarvan de gebruiker kan aangeven in hoeverre hij zich kan vinden in iedere stelling. Aan de hand van de antwoorden ziet men in hoeverre men al bezig is met ISO 26000 en waar nog winst te halen is. De MVO-scan ISO 26000 is online via www.startenmetiso26000.nl en is gratis te gebruiken.