Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Mondial Centrum goed bezig

Op donderdag 11 november jl. is de bedrijfsadviseur van Mondial Movers voor kwaliteit, veiligheid en milieu (Willem Giesselbach) op bezoek geweest bij Mondial Centrum Verhuizingen. Jawel, op de dag van de start van het carnaval moesten Robert en Michael van Maasakker serieus gaan antwoorden op zijn vragen over veiligheid en milieu. Nou dat ging de beide heren goed af.

Op het gebied van veiligheid wordt gewerkt op basis van de Arbo risico inventarisatie die door Arbo Unie is opgezet in 2006. Jaarlijks evalueert de directie van Mondial Centrum of de Arbo RI&E en het plan van aanpak aan een aanpassing toe zijn. In 2011 zal de Arbo Unie weer een nieuwe RI&E opstellen. Het verhuispersoneel volgt nu de basiscursus Veiligheid of de cursus veiligheid voor leidinggevenden (VOL). Binnenkort doen zij in company examen. Ook specifieke kennis en kunde hebben voldoende aandacht binnen het bedrijf, zoals instructies voor de hoogwerker, de heftruck en de verhuislift. Regelmatig worden door de leiding ook veiligheidsinspecties uitgevoerd bij verhuisprojecten. Verbeterpunten worden netjes opgevolgd. De directie heeft in overweging om het VCA*-certificaat voor het bedrijf te gaan halen.  

Op milieugebied is getoetst in hoeverre het bedrijf voldoet aan de verplichtingen vanuit de milieuwet- en regelgeving. Niet alleen bij de nieuwbouw van 2009 (opslag) maar ook in het hoofdgebouw wordt voldoende aandacht besteed aan de milieuaspecten. Met andere worden “het milieudenken zit goed tussen de oren” van de leiding en de medewerkers. Met alle milieuaspecten wordt in de bedrijfsvoering rekening gehouden. Zoals: emissie, gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (ook waterverbruik), energiegebruik, afval en bijproducten (verpakkingen), energie-uitstoot (ook geluid), lozingen op het riool en lozingen op de bodem.

De conclusie van Willem Giesselbach is dat door Mondial Centrum met betrekking tot veiligheid en milieu in voldoende mate  voldoet aan de eisen van Mondial Movers op het gebied van OHSAS18001 en ISO 14001.