Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

minder co2-uitstoot in 2012

10% minder Co2-uitstoot in 2012!

Foto gras

Het is Mondial Movers gelukt om de, toch al minimale, uitstoot van CO2 in 2012 verder terug te brengen. Ten opzichte van 2011 is er een daling van 10%. De daling is extra opvallend omdat het aantal uitgevoerde verhuizingen toegenomen is. De daling komt voor een groot deel door het in gebruik nemen van elektrische auto’s en een verdere digitalisering van de documentenstroom.

De uitstoot is gecompenseerd via Soil and More. Hierdoor draagt Mondial Movers bij aan de leefomstandigheden van bewoners in ontwikkelingslanden. Soil and More verdient haar CO2 credits namelijk door het uitvoeren van composteringsprojecten in die landen. Zo’n project schept werkgelegenheid en helpt de CO2 uitstoot ter plekke te verminderen. Daarnaast wordt er door het eindproduct, de compost, vruchtbare landbouwgrond gecreëerd.

Mondial Movers heeft ook over het jaar 2012 een CO2 neutraal certificaat ontvangen.