Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Meer activiteit, minder CO2 uitstoot

Uit de door Soil and More gecontroleerde berekening van de CO2 uitstoot van Mondial Movers is gebleken dat de moeite die het verhuisbedrijf genomen heeft om opnieuw minder CO2 uit te stoten in 2011 succesvol is gebleken.

De CO2 uitstoot is van 52 ton teruggegaan naar 43 ton, een vermindering met 17%. Dit is opmerkelijk want, in tegenstelling tot wat vaak wordt gesuggereerd, zijn de verhuisactiviteiten behoorlijk toegenomen. Zo is bij Mondial Movers het aantal ontvangen opdrachten met maar liefst met 50% gestegen en is ook het werknemersbestand uitgebreid.

Door de uitgestootte CO2 te compenseren via Soil and More, mag Mondial Movers zich niet alleen een CO2neutraal verhuisbedrijf noemen, maar draagt ook bij aan de leefomstandigheden van bewoners in ontwikkelingslanden. Soil and More verdient haar CO2 credits namelijk door het uitvoeren van composteringsprojecten in die landen. Zo’n project schept werkgelegenheid en helpt de CO2 uitstoot ter plekke te verminderen. Daarnaast wordt er door het eindproduct, de compost, vruchtbare landbouwgrond gecreerd.

Een duidelijke win/win situatie.

Soil & More met Mondial Movers

 

 

 

Meer informatie op de website van Soil and More.