Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Jaarverslag Mondial Movers gepubliceerd

Als meervoudig winnaar van de Kristalprijs is Mondial Movers, de vriendelijke verhuizer, er in geslaagd om ook over de jaren 2013 en 2014 een attractief jaarverslag samen te stellen.

Jaarverslag verhuizer mondial movers

Jaarverslag getoetst aan GRI

Het jaarverslag van het duurzame verhuisbedrijf is ook deze maal weer getoetst aan de GRI norm voor een gedegen sociaaleconomisch jaarverslag, dat niet alleen het financiële reilen en zeilen van de organisatie weergeeft, maar ook juist extra de nadruk legt op de verantwoording op het vlak van de maatschappelijke betrokkenheid.

Trendrapport MVO-Nederland in vergelijk

In het jaarverslag wordt de overstap qua communicatie vanaf de P van Planet naar de P van People, begin 2014, uitvoerig belicht. Daarnaast is er veel ruimte voor de wijze waarop Mondial Movers de 7 trends op het gebied van duurzaam ondernemen, zoals die gerapporteerd zijn in het Trendrapport van MVO Nederland, heeft geïmplementeerd in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Marktleider particuliere verhuizingen

Mondial Movers heeft haar marktaandeel in de markt voor particuliere verhuizingen verder kunnen uitbouwen, waardoor in 2014 maar liefst 19,1% van alle met een Erkende Verhuizer uitgevoerde verhuizingen, door een van de 28 vestigingen van Mondial Movers is uitgevoerd. De organisatie ziet dit als een bewijs dat haar kwaliteit van dienstverlening door de markt wordt gewaardeerd.

Duurzaam verhuizen

In het jaarverslag komen alle aspecten van de duurzame operationele bedrijfsvoering aan bod en geïnteresseerden worden dan ook genodigd een exemplaar van het jaarverslag te downloaden.