Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

ingis koppeling met digipoort voor elektronisch factureren na het verhuizen

Terugblik op de opstart met elektronisch factureren

ingis koppeling met digipoort voor elektronisch factureren na het verhuizen

Logis, onderdeel van het ministerie van BZK, is de intermediair tussen leveranciers en de overheid als het gaat om elektronisch factureren via Digipoort.

Mondial Movers heeft in 2010 het signaal van de Rijksoverheid dat elektronisch factureren er aan stond te komen , serieus opgepakt. In 2010 en 2011 is er contact gezocht en getracht is de ontwikkeling bij Digipoort, de elektronische brievenbus van Het Rijk, op de voet te volgen. Doel was om zodra de mogelijkheid zich voordeed aan te kunnen haken met elektronisch factureren.

Bij Mondial Movers heeft Boy van der Veer, senior account executive, dit proces extra aandacht gegeven, o.a. door het bezoeken van bijeenkomsten en het onderhouden van contacten met alle mogelijke partijen die zich de afgelopen jaren hebben gemeld met oplossingen om tot een correcte gegevensoverdracht te kunnen komen.

Het bleek niet mogelijk voor Mondial Movers om rechtstreeks bij Digipoort aan te sluiten, de techniek sloot niet aan bij wat er in Alblasserdam in huis is.

Daarom is er, op aangeven van Logius, gezocht naar een intermediair die de dagelijkse problemen en veranderingen aan de sofware professioneel de baas kan. Zo is er gekozen voor het IGNIS platform, wat benaderd wordt via een partnerschap met Anachron.

Nadat ook de koppeling met het boekhoudpakket van Accountview was gerealiseerd kon begin 2013 de eerste elektronische factuur succesvol worden verstuurd naar Digipoort.

Inmiddels werkt het systeem tot volle tevredenheid en omdat het via IGNIS ook mogelijk is digitale (PDF) facturen naar andere opdrachtgevers te sturen, neemt het aantal verstuurde facturen inmiddels behoorlijke proporties aan.

Zoals op de website van Logius te zien is behoort Mondial Movers tot de koplopers op het gebied van elektronisch factureren en zeker nu het proces helemaal doorlopen is betekend dit dat het geen probleem is om opdrachtgevers elektronische of digitale facturatie toe te zeggen en die toezegging dan ook zonder mankeren na te komen.