Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Iedereen gelijk van Schilderswijk tot Wassenaar

Peter Oostinga, één van de oprichters van Stichting Aight, heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan het bevorderen van kunst en talentontwikkeling in de Haagse gemeenschap. Peter toont zich hiermee een echte Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer. Met Stichting Aight draagt Peter bij aan de groei en de ontwikkeling van lokale kunstenaars.

Stichting Aight heeft na bijna 20 jaar een prominente positie verworven in Den Haag, een stad met een rijke geschiedenis en culturele diversiteit. Dit door de kansen en begeleiding die de stichting biedt, waarmee velen hun vaardigheden en zelfvertrouwen vergroot hebben. Met de insteek “iedereen is gelijk van Schilderswijk tot Wassenaar”, is er sprake van een positieve invloed op het leven van veel jonge mensen. Jonge mensen die anders misschien niet de kans zouden hebben gehad om hun creatieve talent te ontdekken.

Het Haags Hiphop Centrum, onderdeel van Stichting Aight, draagt bij aan een positieve invloed op de perceptie van hiphop als cultureel erfgoed. Hiphop kent geen regels, maar biedt mogelijkheden om je eigen identiteit te ontdekken en te laten bloeien. Er zijn door de stichting diverse activiteiten en programma’s ontwikkeld welke aansluiten bij de hiphop scene. Denk aan workshops waar deelnemers hun vaardigheden kunnen aanscherpen in verschillende disciplines als rap, dans, graffiti en muziekproductie. Ook wordt er met het onderdeel Events en Optredens een podium geboden aan (lokale) kunstenaars om hun werk aan een breed publiek te presenteren.

Verschillende generaties breakdancers in het Haags Hiphop Centrum

Ook Mondial Movers is dit jaar een mooie samenwerking aangegaan met Stichting Aight. Hiphop artiest D. Chesron trad namelijk op tijdens de Jaarvergadering 2023 in Den Haag. D. Chesron komt ook uit ‘de stal’ van Stichting Aight. Daarnaast wordt er overlegd over een mogelijke samenwerking tussen de Stichting Aight en de Mondial Movers Foundation.

Peter’s visie en toewijding hebben de stichting gevormd tot wat het vandaag de dag is, een culturele en maatschappelijke spil in Den Haag. Voor jongeren is er een veilige omgeving waar zij zich kunnen uiten en respect hebben voor elkaar. Een omgeving waar zij kunst en creativiteit bijdragen aan de groei van de Haagse kunst- en cultuur scene. Het resultaat is; een afname van jeugddelinquentie en negatieve gedragingen. Jongeren leren nieuwe vaardigheden en werken aan hun zelfvertrouwen waarmee de kans op werk en maatschappelijk succes wordt vergroot.

De foto’s die gebruikt zijn in dit artikel, komen uit het archief van de Stichting Aight.