Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Elma Lodder van Haagse Hogeschool

Elma Lodder is als docent en onderzoeker verbonden aan de Haagse Hogeschool.

Elma mondial movers

Vanuit de Haagse Hogeschool is een onderzoek geïnitieerd naar Internationale Financiële Criminaliteit en Elma Lodder heeft zich daarover gebogen. Het onderzoek richt zich op de controles door accountants met betrekking tot rapportages over maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe daarbij fraude te voorkomen. Immers accountants hebben een rol bij advisering over rapportage van MVO en bij het toetsen van dit soort rapportages op waarachtigheid en volledigheid.

Het totale onderzoek bestaat uit 4 deelonderzoeken, zodat naast Elma Lodder ook de deskundigen Ernst van Bemmelen van Gent, Arent Roggeveen en Peter Steenwijk een deelonderzoek voor hun rekening nemen.

Tom Stuij is, als directeur van Mondial Movers, door Elma gevraagd zijn medewerking te verlenen aan haar onderzoek. Natuurlijk is Mondial Movers op dit onderwerp in beeld gekomen door het tweemaal winnen van de Kristalprijs voor het meest transparante jaarverslag binnen het MKB en doordat het bedrijf met haar directeur bekend staat als koploper op MVO-gebied.

Op de Haagse Hogeschool is inmiddels een expertenbijeenkomst belegd om het onderzoek tussentijds te evalueren. De onderzoeken worden begeleid door de lectoren Marcel Struit, Joris Voorhoeve, Jos Walekamp en Jaap de Zwaan.

De evaluatie vond plaats in kleine kring zodat alle experts, lectoren en onderzoekers ruim de kans hebben gekregen hun zienswijze over de voorlopige resultaten te delen met Elma Lodder.

Het belang van de bijeenkomst is onderstreept door de aanwezigheid van Ineke van der Meule, directeur Centrum voor Lectoraten en Onderzoek van de Haagse Hogeschool en Susana Meméndez als lid van het College van Bestuur.

Het is mooi te zien dat door de medewerking van Tom Stuij en Mondial Movers de band tussen bedrijfsleven (ook Hanneke Knoop en Arnold Westgeest van Grant Thornton en Dennis Tebbenhof, zelfstandig accountant, verleenden medewerking) en onderwijs verder wordt versterkt. Het wachten is nu op de definitie resultaten van het onderzoek van Elma Lodder.