Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Einde verbintenis Stichting De Verhuisfamilie

Alblasserdam, 1 juli 2016

Verhuisfamilie mondial moversverhuisfamilie mondial movers

 

Geachte relaties,

Via deze weg deel ik u mede dat de verbintenis die ik met de Stichting De Verhuisfamilie onderhoud, helaas ontbonden wordt. Per 6 juli 2016 zullen de werkzaamheden van De Verhuisfamilie door de heer Tom Stuij worden overgenomen. De continuïteit van de werkzaamheden wordt hiermee gewaarborgd.

Vanaf 11 januari jl. ben ik een termijn van zes maanden verbonden geweest aan de stichting via de Meesterbeurs van De Sociale Dienst Drechtsteden. Deze termijn loopt af per 9 juli a.s.  Daar de stichting geen sponsoring heeft kunnen vinden om inkomsten te genereren, kan ik niet aanblijven als medewerker van De Verhuisfamilie.

Uiteraard betreur ik deze gang van zaken. De Verhuisfamilie heeft in korte tijd mijn hart weten te raken en ik heb met veel enthousiasme en inzet getracht, cliënten te ondersteunen. Er zijn in de afgelopen maanden veertien verhuizingen succesvol afgerond en ik heb met velen van u prettig mogen samenwerken.

Ik wil u allen hiervoor zeer hartelijk danken. De samenwerking verliep bij iedere verhuizing op een fijne en open manier. Afspraken waren helder en de communicatie direct. Ik heb veel waardering voor de belangeloze inzet van u als vrijwilliger en van de verhuisbedrijven, die welwillend en professioneel, de verhuizingen hebben uitgevoerd.

De warme ondersteuning die de cliënten hebben mogen ervaren, is waarom de Stichting in het leven is geroepen. Ik ben er trots op dat ik de afgelopen zes maanden verbonden ben geweest aan de stichting. Het geeft een fijn gevoel te weten dat ik persoonlijk mede verantwoordelijk ben geweest voor de goede hulp die is geboden bij de uitgevoerde verhuizingen.

Met dit gevoel wil ik deze mail beëindigen. Niet met een gevoel van teleurstelling, maar met een gevoel van optimisme wat ik bereikt heb in deze korte periode. En het meest belangrijk, afsluiten met het goede gevoel dat ik samen met u, het ‘verschil’ heb kunnen maken voor de cliënten die ondersteuning kregen.

Ik dank u allen nogmaals heel hartelijk voor de samenwerking, uw inzet en betrokkenheid.

Wellicht nog eens tot ziens!

Met vriendelijke groet,

 

Sheila Kloppert