Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Scalda en Mondial Movers: duurzame visie voor de toekomst

Mondial Vogel Verhuizingen is voor Scalda meer dan alleen een facilitair dienstverlener. Het verhuisbedrijf ondersteunt Scalda op diverse vlakken in haar streven naar een duurzame beleidsvoering.

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en heeft diverse locaties in Zeeland. Voor de interne en externe verhuisbewegingen maakt Scalda al jaren gebruik van de dienstverlening van Mondial Vogel Verhuizingen. Het verhuisbedrijf heeft veel ervaring met het coördineren van projectverhuizingen en zorgt ervoor dat alle werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd. “Wat wij als scholengemeenschap nodig hebben is een verhuisbedrijf dat snel kan schakelen, flexibel is en oplossingsgericht. Er kan bij ons geen sprake zijn van vertraging”, vertelt Daniela Gomez, werkzaam bij team Inkoop bij Scalda. In de huidige omstandigheden kan Mondial Vogel bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij interne verhuizingen, mocht het nodig zijn om lokalen en andere ruimtes opnieuw in te richten volgens de richtlijnen vanuit de overheid.

Impact

Vanuit haar werk als inkoper, heeft Daniela al jaren contact met Mondial Vogel Verhuizingen. Naast de uitvoering van de verhuizingen is er voor Scalda een andere reden om te kiezen voor Mondial Movers: namelijk de inzet die er is op het gebied van duurzaamheid. Voor Scalda is dit thema een belangrijk speerpunt in het beleid. In het kader daarvan is er een speciale werkgroep (Duurzaam Scalda) opgericht, met daarin vertegenwoordigers van verschillende afdelingen van de onderwijsorganisatie. “Het streven is om binnen de gehele organisatie in te zetten op duurzaamheid: wat kunnen wij doen om het milieu zo min mogelijk te belasten? Aan de ene kant kijken we naar zaken die we intern op kunnen pakken. Aan de andere kant willen we ook bij onze leerlingen bewustwording creëren en duurzaam gedrag stimuleren door bijvoorbeeld basislessen aan te bieden over duurzaamheid. We moeten onze leerlingen vertellen waarom het belangrijk is om zelf je gedrag te veranderen en hoe je daarmee bij kunt dragen aan de toekomst”, aldus Daniela. “Voor mij persoonlijk is dit een belangrijk thema: mensen hebben een impact op het milieu, dat is wetenschappelijk bewezen. Daarom vind ik het belangrijk om zelf een positieve bijdrage te leveren.”

Visie

Scalda kiest bewust voor leveranciers die dezelfde visie delen. Een bijdrage leveren kan op allerlei manieren. Mondial Vogel Verhuizingen heeft bijvoorbeeld een paar jaar geleden een paar Mondial Movers fietsen cadeau gedaan. Deze kunnen door de medewerkers van de scholengemeenschap gebruikt worden om heen en weer te pendelen tussen de locaties. Dit is een mooi voorbeeld van milieubewustzijn: de fiets pakken in plaats van de auto scheelt weer CO2-uitstoot. Daarnaast heeft Mondial Movers een fiets geschonken die door Scalda gebruikt wordt voor het geven van fietslessen aan inburgeraars. Vanuit het Scalda College voor Educatie worden nieuwkomers begeleid bij hun inburgering. Tijdens deze lessen kwam regelmatig de vraag van cursisten om te leren fietsen. Hier kon Scalda op inspelen met behulp van onder meer Mondial Movers.

Stageplaatsen

“Mondial Vogel helpt ons ook op andere vlakken: zo bieden ze stageplaatsen aan. Dit is voor ons iets waar wij altijd naar op zoek zijn, het is daarom fantastisch dat een leverancier dit aanbiedt. Daarnaast hebben ze ons ook geholpen als sponsor in de periode dat wij Skills Talents organiseerden in Zeeland. Dit is een vakwedstrijd voor vmbo-leerlingen van alle regio’s in Nederland. De wedstrijd werd gehouden bij Neeltje Jans, dat betekende dat er veel materialen vervoerd moesten worden vanuit onze locaties. Mondial Vogel heeft destijds aangeboden om het vervoer gratis te verzorgen. Een prachtig gebaar.
Kortom: het is voor ons mooi om te zien dat Mondial Vogel meer doet dan alleen de verhuizingen verzorgen.”