Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Discussie over toekomst energiehuishouding uit politieke loopgraven

Eind juni vroeg Mondial Movers, als landelijk opererende verhuisorganisatie, aan al haar relaties om ook het burgerinitiatief NL krijgt nieuwe energie te steunen. De 40.000 benodigde steunbetuigingen zijn inmiddels binnen. Direct na het zomerreces wordt het partijoverstijgend Deltaplan Nieuwe Energie neergelegd voor de Tweede Kamer.

Het Deltaplan pleit voor een versnelde overgang naar energie uit schone en onbeperkte bronnen zoals zon, wind, aardwarmte en duurzame biomassa. Hiermee wordt de komst van nieuwe kerncentrales en kolencentrales overbodig.

Bron: www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl

Als Erkende Verhuizer en koploper op MVO gebied zijn wij blij dat dit duurzaamheidsinitiatief nu volop aandacht gaat krijgen, met uiteindelijk een duidelijk regeringsstandpunt als resultaat.