Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

De Verhuisfamilie vernoemd in het vakblad Verhuizen

In de laatste editie (26-7-2016) van het vakblad Verhuizen wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het initiatief van Mondial Movers, Stichting De Verhuisfamilie.

Verhuizen mondial movers verhuisfamilie

De Verhuisfamilie is opgericht omdat de verhuizers in de dagelijkse praktijk schrijnende gevallen tegenkomen en erkennen dat eenzaamheid en armoede een groot maatschappelijk probleem is.

De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzamen en minvermogende hulpvragers helpen, maar moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt. Om deze reden worden alleen aanvragen van professionele ondersteuners geaccepteerd. Hierbij is onder andere te denken aan wijkverpleging, zorginstellingen, ouderenbonden, gemeenten, goede doelen en lokale burgerinitiatieven. Door de kennis van deze organisaties is de Verhuisfamilie op voorhand op de hoogte van de situatie van de hulpvrager en zal er naar alle waarschijnlijkheid geen extra toetsing meer nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat een aanvraag sneller in behandeling genomen kan worden.

De Verhuisfamilie zorgt niet alleen voor de daadwerkelijke verhuizing, maar werkt vooral ook samen met lokale vrijwilligers om alle zaken rondom een verhuizing te regelen, zoals een familie dat ook zou doen.

Werkgroep OEV 2020

Werkgroep OEV 2020 is op zoek gegaan naar een project dat Erkende Verhuizers ook collectief zouden kunnen omarmen en uitdragen. De werkgroep bestaat uit leden van de Organisatie voor Erkende Verhuizers, die de belangen van Erkende Verhuizers behartigd.

De werkgroep is op zoek naar een transparant, laagdrempelig project met goed communiceerbare resultaten en een directe link met verhuizen. Dit heeft er toe geleid dat de Erkende Verhuizers nu de Verhuisfamilie omarmd hebben als hun gezamenlijk goede doel..

Reden voor het vakblad Verhuizen om aan Stichting  De Verhuisfamilie een artikel te wijden. Wij hopen dat de samenwerking tussen De Verhuisfamilie en Erkende Verhuizers snel vorm krijgt. Want wat zou het mooi zijn als ieder verhuisbedrijf de kans krijgt om één of twee keer per jaar een auto met 2 man beschikbaar te stellen en hierdoor een mooie en waardevolle bijdrage kan leveren aan mensen die het minder hebben getroffen.

Lees het volledige artikel hier.