Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Zoetermeerse steunt behoud van puur natuur


VLNR: Tom Stuij, mw. Meijer, Marie-Louise Govers, Lauwrens de Jong

Actie Mondial verhuisbedrijf Henneken draagt bij aan het behoud van de natuur in Zuid-Holland. Mevrouw Meijer, die recent voor de vijfde keer met het verhuisbedrijf uit Zoetermeer verhuisde mocht vrijdag 10 september jl. een cadeaucheque van 450 euro weggeven aan een zelfgekozen goed doel. Voor haar hulp ontving ook zij een cadeaucheque van 450 euro. De Zoetermeerse wist wel raad en koos voor: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

Stichting Zuid-Hollands Landschap
De Stichting Zuid-Hollands Landschap streeft naar duurzaam, kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur, door voor beide rust en ruimte te creëren. De stichting stelt daarom landschap veilig, versterkt het, koopt en beheert natuurterreinen binnen de provinciegrenzen. Het Zuid-Hollands Landschap draagt bij aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018. Een aaneenschakeling van natuurgebieden waardoor het mogelijk wordt de leefomgeving van dieren- en plantensoorten te verbeteren.

Gedeelde ambities
Mondial Movers wil met deze MVO actie ook bijdragen aan de leefomgeving van de mensen om ons heen. In 2010 worden aan dertig klanten gevraagd een cadeaucheque ter waarde van 450 euro aan een goed doel te overhandigen. Mevrouw Meijer was de zestiende gelukkige die een goed doel namens de verhuisorganisatie blij mocht blij maken.