Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Syntens en Fontys Hogeschool Venlo aan de slag voor Mondial Movers

Syntens en Fontys Hogeschool Venlo aan de slag voor Mondial Movers

Alblasserdam – Bij professionele projectverhuizingen worden vaak zogenaamde meterbakken ingezet. In zo’n kunststof container past de inhoud van 1 meter kastplank. Door het gebruik van een meterbak blijft, tijdens de verhuizing, de volgorde van de documenten bestaan. Dit levert uiteindelijk een groot voordeel op. Bij grotere projectverhuizingen, zoals die vaak door Mondial Movers worden uitgevoerd, gaat het al snel om duizenden meterbakken die tussen de locaties ingezet worden. Ook staan de meterbakken vaak een maand of langer geladen op een locatie. Om de stroom administratief te volgen is veel handmatige administratie noodzakelijk. Door menselijke fouten is het bijna onmogelijk de complexe administratie op orde te houden.

Dit probleem is door Mondial Movers, het grootste verhuisbedrijf van Nederland, voorgelegd aan Syntens. Het kennisinstituut heeft vervolgens de begeleiding verzorgt richting de Fontys Hogeschool Venlo, waar veel kennis aanwezig is over RFID ( het radiografisch volgen van artikelen).Dit onderzoek maak deel uit van het zogeheten RAAS NU project. RAAS staat voor :RFID Application And Support. Het is een Euregionaal, Nederlands – Duits subsidieprogramma om het MKB te ondersteunen bij het benutten van de kansen die RFID biedt.

Onder leiding van Jos van Kooij van Fontys is inmiddels bij Mondial van Dijk Verhuizingen in Boxmeer een proefopstelling gemaakt, met als doel te onderzoeken op welke wijze de tags van de meterbakken kunnen worden uitgelezen bij het in- en uitladen van de verhuiswagen.

De eerste resultaten zijn bemoedigend, reden voor Fontys, Mondial Movers en Syntens om het project voort te zetten. Wat nu volgt is een financiële studie naar de kosten en baten van een mogelijke overstap naar een op RFID gebaseerd volgsysteem.