Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Pilot NPR 9026 gestart

Mondial Movers doet mee aan de pilot voor de Zelfverklaring ISO 26000. We zijn druk bezig om te zien of de huidige versie van NPR 9026 voldoet.
Van NEN ontvingen wij volgend bericht:

NEN is gestart met het in de praktijk toetsen van de NPR 9026 Handleiding voor zelfverklaring ISO 26000 met tien pilot organisaties.

NPR 9026 ‘Handleiding voor zelfverklaring ISO 26000’ wordt ontwikkeld, zodat organisaties via een zelfverklaring aan kunnen geven, dat zij de principes en richtlijnen in NEN-ISO 26000 toepassen. Een organisatie kan met behulp van de zelfverklaring op vrijwillige basis verantwoording afleggen over de wijze waarop zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, hoe daarbij NEN-ISO 26000 wordt toegepast en wat daarvan de resultaten zijn. Bij de ontwikkeling van deze NPR 9026 zijn zowel de normcommissie MVO als MVO Nederland betrokken. In de normcommissie hebben o.a. vertegenwoordigers zitting van VNO-NCW, ministerie van Economische Zaken, FNV Vakcentrale, Goede Waar & Co en het MVO-platform.

Het uitvoeren van het onderzoek (beantwoording vragenlijst) om te komen tot een zelfverklaring wordt ondersteund door een webtool. Deze webtool vergemakkelijkt het doorlopen van de vragen en geeft ook de mogelijkheid voor het genereren van rapportages over de resultaten.

Pilot bij organisaties
Gedurende de externe commentaarronde op de NPR 9026 (tot 1 mei 2011) worden ontwerp NPR 9026 en een eerste versie van de digitale webtool in de praktijk bij tien organisaties getoetst. Dit met als doel de praktische hanteerbaarheid en de robuustheid van de NPR en de webtool te toetsen en om vast te stellen of het gebruik van NPR en webtool leiden tot een goed onderbouwde betrouwbare uitspraak over de prestaties van de organisaties.