Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Opdrachtgever zet vol in op duurzaamheid

Opdrachtgever TU-Delft had al eerder blijkgegeven van het feit een grote stap te willen maken op het gebied van duurzaamheid. In het dit jaar nieuw afgesloten verhuiscontract met Mondial Movers is daar ook veel ruimte voor vrijgemaakt. Dat de bal niet alleen bij de toeleveranciers wordt gelegd, maar dat het de Delftse Universiteit ook echt menens is, blijkt wel uit het feit dat momenteel een gigantisch aantal zonnepanelen wordt geplaatst op de daken van de universiteitsgebouwen.

opdrachtgever zonnepanelen mondial movers duurzaam energie

In september wordt het installeren van 4.500 zonnepanelen op de daken van de universiteit afgerond. Daarmee zal de universiteit, met zo’n 1,2 megawatt aan zonnevermogen, ruim 1 miljoen kWh per jaar aan elektriciteit opwekken. Voldoende energie om een deel van de universiteit van elektriciteit te voorzien.

De universiteit in Delft is daarmee de universiteit met de grootste oppervlakte aan zonnepanelen in Nederland. De aanleg van deze zonnepanelen draagt bij aan het doel van de universiteit: een kwart van de in 2020 bestaande energievraag zelf duurzaam op te wekken.

Windmolen

In een veel kleinere vorm draagt Mondial Movers, de vriendelijke verhuizer van Nederland, bij om haar energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Het verhuisbedrijf heeft haar beleid daar dan ook op aangepast en bekijkt constant of er verbeterpunten zijn om verder te verduurzamen.

Op het dak van het kantoor in Alblasserdam heeft Mondial Movers, al jaren geleden, een kleine windmolen geplaatst. Alhoewel deze niet de capaciteit heeft om het gehele kantoor van energie te voorzien, draagt hij wel bij om het verbruik te beperken.