Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Duurzame samenwerking met NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool en Mondial Movers zetten de prettige samenwerking ook de komende jaren voort. De onderwijsinstelling kan al jaren rekenen op de professionals van Mondial Movers voor het uitvoeren van de verhuizingen. Daarnaast draagt de verhuisorganisatie bij aan het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen van de hogeschool: zo kan NHL Stenden met het circulaire opslag- en beheerprogramma MoBis efficiënter gebruik maken van de eigen inventaris en wordt er minder weggegooid.

NLH Stenden Hogeschool kiest voor Mondial Movers vanwege het duurzame beleid (elektrisch verhuizen)

NHL Stenden Hogeschool heeft locaties in diverse provincies, daardoor staan er regelmatig verhuizingen op de planning. Dit kunnen kleine verhuizingen zijn, maar ook grote projecten. Met name rond de fusie van NHL en Stenden Hogeschool in 2018 kwam er een grote verhuisbeweging op gang. Om het onderwijsaanbod goed te integreren, verhuisden complete afdelingen intern naar een andere etage of naar een ander pand. Ook de werkplekken van een paar honderd medewerkers kregen een nieuwe bestemming.

Logistieke operatie

“Er komt veel kijken bij de uitvoering van zo’n logistieke operatie. We hebben daarom ver van te voren alle wensen van de verschillende afdelingen in kaart gebracht en vervolgens hebben we met de betrokken partijen een planning gemaakt. Iedere afdeling heeft weer eigen bijzondere items die verhuisd moesten worden, denk bijvoorbeeld aan de fotostudio bij de afdeling communicatie”, vertelt Anton de Jong, werkzaam als Coördinator Facilitaire Services in Leeuwarden. “Dankzij een goede voorbereiding in samenwerking met het verhuisbedrijf, zijn alle verhuizingen goed verlopen. Bij dit soort projecten merk je dat het verhuisbedrijf veel ervaring heeft en dat ze een klant kunnen ontzorgen. Ook als er op het laatste moment verzoeken van onze kant kwamen, was het geen probleem om het op te pakken.”

Dynamiek

Ook in de jaren na de fusie was Mondial Friesland Verhuizingen de vaste partner op het gebied van verhuizingen. Het onderwijs is een dynamische sector en de manier van lesgeven verandert door de jaren heen. Een aantal jaar geleden werd het concept van ‘Design Based Education’ geïntroduceerd op de hogeschool. Daarmee werd er afscheid genomen van de traditionele manier van lesgeven. Vanuit de gedachte van Design Based Education werken studenten, docenten en het mensen uit het werkveld in ateliers multidisciplinair samen aan real-life vraagstukken. Naast een nieuwe manier van lesgeven kunnen er ook andere redenen zijn voor interne of externe verhuizingen, bijvoorbeeld wanneer een opleiding meer studenten aantrekt en het aantal ateliers uitgebreid moet worden. “De verhuizers zijn hier inmiddels kind aan huis. Ze kennen de locaties, weten waar ze moeten zijn en houden tijdens de werkzaamheden rekening met de omgeving waar les wordt gegeven.”

MoBis: circulair opslag- en beheersysteem

Aangezien het onderwijs continu in beweging is, kan de behoefte aan meubilair per schooljaar behoorlijk verschillen. Om goed zicht te houden op het (tijdelijk) overtollige meubilair, heeft Mondial Movers een perfecte oplossing: het Mondial Opslag Beheer Informatie Systeem (MoBis). Mondial Movers neemt het overtollige meubilair in opslag. Van alle items worden foto’s gemaakt en die worden, mét gedetailleerde beschrijving, in de online portal geplaatst. Medewerkers van NHL Stenden kunnen met een inlogcode precies zien wat er in opslag staat. Wanneer de hogeschool iets nodig heeft kan er gemakkelijk via de app een bestelling worden geplaatst. Het verhuisbedrijf levert het vervolgens op de gewenste locatie. “Dit programma is voor ons een hele aanwinst. Stel dat een bepaalde opleiding gaat uitbreiden, dan kunnen we snel zien of er bijvoorbeeld nog bureaus in opslag staan. Dat is goedkoper dan wanneer we nieuw moeten kopen”, aldus De Jong. “Vanuit onze onderwijsinstelling zetten wij in op duurzaamheid en circulariteit. Om die reden is MoBis ook een handige tool: we willen overtollig meubilair liever niet weggooien omdat het slecht voor het milieu is. Doordat we nu beter inzicht hebben, kunnen we het meubilair vaker gebruiken.”

Elektrisch verhuizen

Ook op een ander vlak draagt het verhuisbedrijf bij aan een beter milieu. Zo kan er voor de verhuizingen in de steden gebruik worden gemaakt van de elektrische bakwagen van Mondial Friesland Verhuizingen, waarmee de onderwijsinstelling verzekerd is van een milieuvriendelijke verhuizing.