Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

MVO Drechtsteden Volop Duurzaam

bijeenkomst van MVO Drechtsteden

Tom Stuij, directeur van Verhuisbedrijf Mondial Movers , heeft actief deelgenomen aan de tweede bijeenkomst van MVO Drechtsteden. Ditmaal was het onderwerp; Van Duurzaam Denken, Naar Duurzaam Doen.

Zo’n dertigtal ondernemers uit de Drechtsteden waren te gast op Weizigt NMC, waar directeur Louise van Bergenhenegouwen iedereen welkom heette en vanuit Weizigt NMC de betrokkenheid bij Duurzaamheid bevestigde.

Als spreker trad Pierre Hupperts op. Pierre is een erkend ISO 26000 – MVO expert, die al jaren bedrijven adviseert over de ombuiging naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Na de inleiding was er gelegenheid tot het voeren van discussie en het stellen van vragen in een aantal rondetafel sessies.

Mondial Movers kon hier, als koploper, natuurlijk veel toevoegen door echte praktijkvoorbeelden neer te leggen op het gebied van motivatie, betrokkenheid van de werknemers en de kosten van MVO.
Vooral het idee dat duurzaamheid geld kost leeft nog bij veel ondernemers, maar aan de andere kant is het natuurlijk iedereen duidelijk dat besparen op energie, grondstoffen, CO2- uitstoot en bijvoorbeeld transportkosten, altijd geld oplevert en tegelijkertijd bijdraagt aan het verduurzamen van een bedrijf.

Omdat Mondial Movers altijd openstaat om bedrijven te ondersteunen op de weg naar duurzaamheid zijn er ook nu weer een tweetal afspraken gemaakt door Drechtsteden ondernemingen die graag met Tom Stuij aan tafel gaan om hun specifieke MVO probleem nog eens nader te bekijken.

Al met al brengt de deelname aan dit soort bijeenkomsten ook Mondial Movers, als de succesvolste verhuizer van Nederland, weer dichter bij haar, eigen gekozen, MVO opdracht om de boodschap van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zo breed mogelijk uit te dragen.