Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Mondial van der Velde Den Haag tekenen Werkgeversservicepunt

Werkgeversservicepunt Den Haag sluit convenant met Mondial van der Velde ’t Veentje Verhuizingen

Werkgeversservicepunt Den Haag sluit convenant met Mondial van der Velde 't Veentje Verhuizingen

Florine Buijten, hoofd uitstroom Gemeente Den Haag en Leon van der Velde, directeur van Mondial van der Velde ’t Veentje Verhuizingen ondertekenen het convenant.

Binnen de Gemeente Den Haag is het Werkgeversservicepunt actief met als doel om werkgevers te ondersteunen met het realiseren van de doelstelling om zoveel mogelijk werkzoekenden een kans te bieden op een passende baan.

Het echte Haagse verhuisbedrijf Mondial van der Velde ’t Veentje heeft op de vraag ingespeeld door samen met het Werkgeversservicepunt (WSP) het project “Verhuizers Voorop” te starten. De werkzoekende wordt binnen dit project de kans geboden om een opleiding te volgen voor een baan binnen de verhuisbranche. Inmiddels zijn de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd en verwacht wordt dat de kandidaten snel aan de slag gaan. Het opleidingstraject omvat een VCA-basis opleiding, een opleiding Fysieke Belasting en de cursus Functionele Vaardigheden. Na deze eerste opleidingsperiode gaan de verhuizers in spe vervolgens aan de slag bij de Mondial Movers vestiging in Den Haag, waar ze, onder de hoede van een begeleider vanuit het WSP en één vanuit het verhuisbedrijf, ook direct starten met de opleiding tot Assistent Verhuizer van de brancheorganisatie van Erkende Verhuizers. Als de nodige diploma’s behaald zijn en de medewerker voldoende gemotiveerd blijkt, kan hij of zij vervolgens doorstromen naar andere verhuisbedrijven in de regio. Mondial van der Velde ’t Veentje kan dan, in samenwerking met het WSP, weer starten met de om- en bijscholing van de volgende kandidaat.

Bij het verhuisbedrijf is het al langer gebruikelijk om medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij verhuizingen, maar met de opstart van dit project zal het aandeel van dit soort medewerkers binnen het bedrijf groeien van 6% naar ruim 15%.

Binnen de Mondial Movers organisatie staat Social Return on Investment hoog in het vaandel en door het hele land zijn inmiddels samenwerkingen met Werkgeversservicepunten gestart of in voorbereiding.