Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Mondial Movers maakt onderdeel uit van netwerk Mainplus Schadeherstel

MainPlus heeft de afgelopen vijf jaar gebouwd aan een uitgebreid netwerk voor schadeherstel en is daarmee landelijk werkzaam voor mensen die schade hebben aan hun inboedel of woning. Om de schademeldingen snel en zorgvuldig op te pakken wordt er samengewerkt met een groot aantal herstelpartners. Kwaliteit, transparantie en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij de keuze voor samenwerkingspartners. Voor het in- en uithuizen van de inboedel bij verzekerden wordt er dan ook samengewerkt met Mondial Movers.

Mainplus Schadeherstel: samenwerking met verhuisbedrijf Mondial Movers

Mondial Movers heeft als landelijke verhuisorganisatie vestigingen in heel Nederland en kan daardoor overal ingezet worden door MainPlus. De Mondial verhuisbedrijven zijn in het bezit van het predicaat ‘Erkend Verhuizer’, waarmee de kwaliteit van dienstverlening wordt gegarandeerd. En juist dit is belangrijk bij de werkzaamheden voor MainPlus Schadeherstel.

Schadeherstelproces

Mireille Woudt is in 2017 aan de slag gegaan om de afdeling verder op te bouwen. Het doel is om mensen die schade in en om het huis hebben, volledig te ontzorgen.
Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij er schade is ontstaan door lekkage, brand of inbraak. “Wij nemen de regie in handen en kiezen daarbij voor een transparante werkwijze. De opdrachtgever kan dan ook het hele proces volgen. Vanuit MainPlus houden we daarnaast ook zelf scherp in de gaten of het schadeherstelproces (waar meerdere partijen bij betrokken zijn) goed doorloopt”, aldus Mireille (Manager Ketenpartners).
“Juist in deze situaties, waarin mensen te maken hebben met schade, willen we hen het gevoel geven dat wij alles uit handen nemen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is geweest van brandschade, dan spelen er veel emoties. Het is onze taak om mensen gerust te stellen en het herstel voor hen te regelen. Bovendien kunnen klanten erop vertrouwen dat wij werken met vakmensen.”

Weersomstandigheden

Als het gaat om schademeldingen zijn er soms bijzondere situaties: tijdens de extreme weersomstandigheden eerder dit jaar, kwamen er maar liefst 1800 schademeldingen binnen bij MainPlus. “Dit was een uitzonderlijke situatie: drie stormen achter elkaar. Op zo’n moment springt iedereen in het bedrijf bij. MainPlus is een familiebedrijf met een platte organisatiestructuur: wij hebben korte lijnen en kunnen snel schakelen. Het belangrijkste op zo’n moment is dat een klant weet dat hij geholpen gaat worden. Met man en macht is gewerkt aan het helpen van verzekerden om meer schade te voorkomen.”

Opslag

Om de schade te kunnen herstellen moet de inboedel tijdelijk in opslag. Dit is het moment waarop Mondial Movers in beeld komt. De verhuizers pakken alles in en brengen het naar één van de opslaglocaties van Mondial Movers. Als de werkzaamheden in de woning zijn afgerond, wordt de inventaris weer terug gebracht. “Verhuizen is een vak. Daarom hebben we gekozen om met Mondial Movers samen te werken. De snelheid waarmee zij werken, de materialen die zij meenemen en de efficiënte werkwijze helpen mee in een zorgvuldige afwikkeling van de schademelding.”

Duurzaam herstel

Tijdens de herstelwerkzaamheden is voor MainPlus ‘duurzaamheid’ de rode draad. MainPlus heeft het streven om CO2-neutraal te worden en kijkt daarbij zowel naar de eigen bedrijfsvoering als naar de herstelwerkzaamheden die uitgevoerd worden.
Wat het laatste betreft is het is milieuvriendelijker om iets te repareren, dan om het weg te gooien en iets nieuws te leveren. Om dit voor elkaar te krijgen is MainPlus continu op zoek naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in het herstellen van schade aan inboedel of de woning. “Of het nu gaat om schade aan een kunststof kozijn, aan natuursteenblad of een brandplek op een vloer: het is mogelijk om het te repareren. Het is vooral heel gaaf om het resultaat na afloop te zien: je ziet niets meer van de schade.” MainPlus is vanwege haar duurzame werkwijze aangesloten bij Stichting Duurzaam Herstel en haar herstelpartners hebben het certificaat Groen Gedaan behaald. Daarmee wordt aangetoond dat het herstel op een milieuvriendelijke manier wordt uitgevoerd.