Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Mondial Movers: kwaliteit blijven bewaken

Verhuisbedrijf Mondial Movers hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen en een goed personeelsbeleid. Dat blijkt uit de certificeringen voor ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001. WIMMER Quality Management (WQM) is de kwaliteitsmanagement-bewaker voor deze certificaten. WQM werkt continu aan verbetering van dienstverlening. Onlangs werd er een ‘intentieverklaring voor samenwerking’ ondertekend met ‘Van der Velden Verzuimreductie en Preventie’.

WIMMER Quality Management ISO Mondial Movers

WIMMER Quality Management is partner van MVO Nederland.

WQM adviseert organisaties hoe zij hun bedrijfsprocessen kunnen verbeteren. Van der Velden richt zich op het begeleiden van bedrijven en instellingen bij onder andere verzuimreductie, jobcoaching en re-integratie. Beide bedrijven vullen elkaar mooi aan en kunnen elkaar versterken door deze samenwerking.

Dienstverlening

Een positieve ontwikkeling is ook dat Van der Velden Verzuimreductie & Preventie zich. met ondersteuning van WQM, gaat bekwamen in ISO en VCA trajecten. Hierdoor kunnen zij voor ISO en VCA gaan acquireren in Brabant en Limburg en ook projecten van WQM gaan overnemen. Hiermee wordt de continuïteit van de dienstverlening op termijn ook zeker gesteld.

WQM is de kwaliteitsbewaker voor alle vestigingen van Mondial Movers. Het verhuisbedrijf is dan ook blij dat de continuïteit van WQM op deze wijze wordt gegarandeerd.