Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Intrakoop: een duurzaam platform in de zorgsector

Intrakoop is de grootste inkoopcoöperatie van de zorg in Nederland. Al 60 jaar helpt Intrakoop zorgorganisaties bij de inkoop van hun producten en diensten. Voor, tijdens en na het inkoopproces. Het doel: zorgorganisaties ontzorgen, zodat zij meer tijd overhouden voor de zorg van patiënten en cliënten. Bovendien ondersteunt Intrakoop haar leden in het streven om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen: met alle leveranciers (waaronder Mondial Movers) worden er afspraken gemaakt op het gebied van mvo.

Intrakoop
Monique Mensink, inkoper/productmanager Intrakoop: “We volgen de ontwikkelingen in de zorgsector op de voet en vragen actief aan onze leden waar ze behoefte aan hebben.”

Intrakoop werkt onder het motto ‘samen maken we goede zorg betaalbaar’ en helpt organisaties met de inkoop van producten en diensten op tal van gebieden: van eten en drinken, textiel, hygiëne en farmacie, tot energie, ICT en personeel. Voor haar 550 leden gaat Intrakoop op zoek naar slimme, innovatieve inkoopoplossingen die bijdragen aan de kwaliteit in de zorg.
“De kracht van Intrakoop is dat wij kiezen voor een duurzame verbinding met onze leden en tussen leden en leveranciers. Wij zien aan de ene kant wat leden nodig hebben en weten aan de andere kant wat leveranciers kunnen bieden. Als onafhankelijke partij kunnen we vraag, aanbod en marktontwikkelingen bij elkaar brengen en leden goed ondersteunen in het keuzeproces voor een leverancier. Ons doel is om het hele inkoopproces efficiënt in te richten en de overbodige kosten eruit te halen. Als zorgorganisaties minder tijd en geld kwijt zijn aan het inkoopproces, blijft er meer geld en ruimte over voor het verlenen van zorg”, aldus directeur Frank Kaptein.

Samenwerken

Intrakoop creëert daarvoor een duurzaam platform waarin alle partijen samenwerken. “We volgen de ontwikkelingen in de zorgsector op de voet en vragen actief aan onze leden waar ze behoefte aan hebben. Dit doen we onder meer door het organiseren van ledenconsultaties, waarbij de zorgorganisaties aan kunnen geven tegen welke problemen ze aanlopen en waar hun behoeftes liggen. Vervolgens gaan wij op zoek naar aansluitende leveranciers die tegemoet kunnen komen aan de vraag vanuit de markt”, vertelt inkoper/productmanager Monique Mensink.
Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de afgelopen jaren als het gaat om eten en drinken in zorginstellingen. Waar het vroeger gebruikelijk was om kant-en-klare maaltijden uit te serveren aan patiënten en cliënten, is er een omslag gemaakt naar meer kwaliteit en keuzevrijheid. Intrakoop is hiermee aan de slag gegaan en heeft leveranciers aan zich verbonden die een gezonde, voedzame en duurzame maaltijd aan kunnen bieden.

Werkwijze

Naast het inspelen op de vraag vanuit de markt, gaat Intrakoop ook zelf actief het gesprek aan met leveranciers om te kijken of zij producten / diensten aanbieden die de zorgsector ondersteunen. Op die manier kwam Monique in een gesprek met leverancier Ahrend (fabrikant voor kantoormeubilair) erachter dat zij in het assortiment een speciale ‘loungescape powernap’ hebben. Dit is een ligmeubel die voldoende privacy biedt voor medewerkers om ‘bij te tanken’. Met name in de zorg, waar medewerkers onregelmatige diensten draaien, is dit een ideale manier om even uit te rusten.
Met deze werkwijze creëert Intrakoop een duurzaam platform waar leden en leveranciers samen werken en kennis delen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Eén van de belangrijkste speerpunten in de werkwijze van Intrakoop is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen als het gaat om de interne bedrijfsvoering, maar ook voor leden is Intrakoop continu op zoek naar de meest duurzame oplossingen. Een prachtig voorbeeld daarvan is de bundeling van krachten bij de overstap naar duurzame elektriciteit (opgewekt via windenergie). Maar liefst 300 zorgorganisaties maken gebruik van de overeenkomst tussen Intrakoop en Eneco.
Naast het zoeken naar duurzame en innovatieve oplossingen, stimuleert Intrakoop ook haar leveranciers om in te zetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Frank Kaptein: “We zoeken bewust naar leveranciers die hetzelfde gedachtegoed hebben en maken met hen duidelijke afspraken op het gebied van mvo. Dat kan bijvoorbeeld gaan om CO2-reductie of social return on investment (investeren in een inclusieve arbeidsmarkt). Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort tenslotte bij Intrakoop en bij de zorgsector en we willen dit ook stimuleren bij onze leden en leveranciers.”

Verhuisdiensten

Als het gaat om de verhuisbranche heeft Intrakoop een overeenkomst met Mondial Movers. Hierin zijn niet alleen de verhuisdiensten opgenomen, maar ook initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie. Zo kunnen leden gebruik maken van MoBis. Dit is een circulair opslagsysteem waarbij Intrakoopleden optimaal gebruik maken van de eigen inventaris zodat er zo min mogelijk weggegooid wordt.

zorgverhuizer intrakoop