Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Herziening in het zorgstelsel

Herziening in het zorgstelsel, Mondial Movers is er op voorbereid

herziening mondial movers

Vanaf 1 januari 2015 zijn er verschillende herzieningen doorgevoerd in het Nederlandse zorgstelsel. Er wordt niet langer op landelijk niveau bepaald welke ondersteuningen mensen thuis nodig hebben. Zorg wordt in de buurt geregeld, dichtbij en persoonlijk. Met als uitgangspunt dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Als gevolg van de herziening komt er een hoop te rusten op de schouders van de zorgbehoevende zelf. Hierdoor wordt er snel een beroep gedaan op familie en vrienden om ondersteuning te bieden die zo hard nodig is. Dit vergt veel veranderingen in de samenleving. Veranderingen waar Mondial Movers op inspeelt door het creëren van een “verhuisfamilie”.

Wat heeft Mondial Movers gedaan?

De Verhuisfamilie is een initiatief van Mondial Movers, omdat deze verhuizers in de praktijk schrijnende voorvallen tegen kwamen van bijvoorbeeld een eenzame mevrouw zonder kinderen of vrienden met alleen een AOW die onmogelijk haar verhuizing naar een verzorgingshuis kon betalen of regelen.

De Verhuisfamilie is een stichting die minvermogende burgers zonder sociaal vangnet ondersteunt bij de verhuizing. De Verhuisfamilie werft hiertoe fondsen en werkt samen met (vrijwilliger)organisaties. De missie van de stichting richt zich op de eenzame en minvermogende burgers in onze samenleving die op het punt staan te verhuizen. De Verhuisfamilie wil zoveel mogelijk eenzame en minvermogende hulpvragers helpen. Dit niet alleen door zorg te dragen voor de daadwerkelijke verhuizing, maar juist ook door het samenwerken met lokale vrijwilligers en/of organisaties om alle zaken rondom een verhuizing te regelen.

De Verhuisfamilie moet een afweging maken of iemand wel of niet in aanmerking komt voor hulp. Aanvragen voor een hulpvraag komen binnen via lokale organisaties, bijvoorbeeld zorginstellingen of de wijkverpleging. Doordat deze organisaties goed op de hoogte zijn van de situatie van de hulpvrager kan De Verhuisfamilie sneller in actie komen.

Benieuwd naar De Verhuisfamilie? Wilt u vrijwilliger worden van De Verhuisfamilie? Kijk voor meer informatie op de website.